תכנית פינוי קרטון לחודש דצמבר 2020

דו"ח תאריכי פינוי קרטון למיחזור - מבוצע ע"י אמניר

01/12/2020 02/12/2020 03/12/2020 07/12/2020 08/12/2020
אביעזר רמת רחל אורה גיזו אביעזר
אדרת   טל שחר הראל אבן ספיר
בית מאיר   ישעי כפר אוריה גבעת יערים
בית נקופה   מבוא ביתר מעלה החמישה גבעת ישעיהו
זכריה   מוצא עילית נווה מיכאל גפן
כסלון   נווה שלום נס הרים יד השמונה
מסילת ציון   נחשון צור הדסה לוזית
קרית ענבים   עמינדב צלפון מסילת ציון
שואבה   צור הדסה   נווה אילן
שורש       נחושה
שריגים       נחם
        נטף
        נתיב הל''ה
        עגור
        צובה
        צרעה
        רמת רזיאל
        שדות מיכה
        שריגים
        תירוש
10/12/2020 14/12/2020 15/12/2020 16/12/2020 17/12/2020
בית זית אשתאול אביעזר רמת רחל אורה
בקוע בר גיורא אדרת   טל שחר
טל שחר כפר אוריה בית מאיר   ישעי
צור הדסה מטע בית נקופה   מבוא ביתר
  נס הרים זכריה   מוצא עילית
  צור הדסה זנוח   נווה שלום
  צלפון מחסיה   נחשון
  רמת רחל מסילת ציון   עמינדב
  תעוז צפרירים   צור הדסה
  תרום קרית ענבים    
    שואבה    
    שורש    
    שריגים    
21/12/2020 22/12/2020 24/12/2020 28/12/2020 29/12/2020
הראל אביעזר בית זית אשתאול אביעזר
כפר אוריה אבן ספיר בקוע בר גיורא אדרת
מעלה החמישה גבעת יערים טל שחר כפר אוריה בית מאיר
נווה מיכאל גבעת ישעיהו צור הדסה מטע בית נקופה
נס הרים גפן   נס הרים זכריה
צור הדסה יד השמונה   צור הדסה כסלון
צלפון לוזית   צלפון מסילת ציון
  מסילת ציון   רמת רחל קרית ענבים
  נווה אילן   תעוז שואבה
  נחושה   תרום שורש
  נטף     שריגים
  נתיב הל''ה      
  צובה      
  צרעה      
  רמת רזיאל      
  שדות מיכה      
  שריגים      
  תירוש      
30/12/2020 31/12/2020      
רמת רחל אורה      
  טל שחר      
  ישעי      
  מבוא ביתר      
  מוצא עילית      
  נווה שלום      
  נחשון      
  עמינדב      
  צור הדסה      

תכנית פינוי קרטון לחודש נובמבר 2020

דו"ח תאריכי פינוי קרטון למיחזור - מבוצע ע"י אמניר

25/10/2020 26/10/2020 27/10/2020 28/10/2020 29/10/2020
אשתאול מכולת גפן מרכז מיחזור ישוב אביעזר כניסה למושב צור הדסה דרך השמורה בית זית הרחבה חצב גינון
כפר אוריה פינת מיחזור ישובית לוזית דואר גבעת יערים אתר אשפה יבשה   בקוע מרכז מיחזור ליד מכולת
צלפון מרכז מיחזור מעלה חמישה מחזור מגורים גבעת ישעיהו  אתר ליד מכולת 2   טל שחר מרכז מחזור
תעוז מרכז מיחזור נווה מיכאל מרכז מיחזור/דואר גבעת ישעיהו ליד מכולת   צור הדסה מזכירות
תרום מרכז מיחזור מכולת נס הרים פינת מיחזור יד השמונה מרכז מיחזור מזכירות   צור הדסה הר כתרון 1
  צור הדסה מזכירות מסילת ציון חלק עליון של ישוב   צור הדסה רחוב דוכיפת
  צור הדסה הר כתרון 1 נווה אילן אתר א יבשה   צור הדסה  מרכז דרור
  צור הדסה הר כתרון 1 נחושה כלוב מרכז מיחזור 2   צור הדסה רכסים מרכז מסחרי
  צור הדסה  מרכז דרור נחושה מרכז מיחזור אחרי בית ספר   צור הדסה נחליאלי 22
  צור הדסה רכסים מרכז מסחרי נטף מרכז מיחזור   צור הדסה רחוב נחניאלי ליד הגן
  צור הדסה נחליאלי 22 נתיב הלה מרכז מיחזור   צור הדסה שלדג ליד גן שעשועים
  צור הדסה נחליאלי 22 צרעה כלוב אתר עוקבה    
  צור הדסה רחוב נחניאלי ליד הגן רמת רזיאל מרכז מיחזור    
  צור הדסה רחוב נחניאלי ליד הגן שדות מיכה מרכז מיחזור    
  צור הדסה שלדג ליד גן שעשועים שריגים מרכז מיחזור    
  צור הדסה רחוב דוכיפת      
  תירוש מרכז מיחזור ליד מכולת      
01/11/2020 02/11/2020 03/11/2020 05/11/2020 08/11/2020
קיבוץ הראל כלוב 2 בית זית ישוב אביעזר כניסה למושב אורה מחסן לולים מבוקרים אשתאול מכולת
כפר אוריה פינת מיחזור ישובית בר גיורא מרכז מיחזור אדרת מרכז מיחזור מכולת טל שחר מרכז מחזור כפר אוריה פינת מיחזור ישובית
צלפון מרכז מיחזור מטע מרכז מיחזור בית מאיר מרכז מחזור בית העם ישעי מרכז מיחזור צלפון מרכז מיחזור
  נס הרים פינת מיחזור בית נקופה ליד דואר מבוא ביתר מרכז מיחזור תעוז מרכז מיחזור
  צור הדסה מזכירות זכריה מרכז מיחזור ליד דואר מוצא קרטון סוף רחוב הארזים תרום מרכז מיחזור מכולת
  צור הדסה רחוב דוכיפת כסלון מרכז מיחזור נווה שלום מרכז מיחזור  
  צור הדסה רכסים מרכז מסחרי מסילת ציון מרכז מיחזור מלבר נחשון מתחת לכדורגל  
  צור הדסה נחליאלי 22 מסילת ציון חלק עליון של ישוב עמינדב מחסן ביצים  
  צור הדסה הר כתרון 1 קרית ענבים צור הדסה רחוב דוכיפת  
  צור הדסה  מרכז דרור שואבה מרכז מיחזור הרחבה צור הדסה רחוב נחניאלי ליד הגן  
  צור הדסה רחוב נחניאלי ליד הגן שורש מרכז מיחזור צור הדסה שלדג ליד גן שעשועים  
  צור הדסה שלדג ליד גן שעשועים שריגים מרכז מיחזור צור הדסה רכסים מרכז מסחרי  
  רמת רחל אחרי חדר אוכל   צור הדסה נחליאלי 22  
  רמת רחל חדר אוכל כלוב 2   צור הדסה הר כתרון 1  
      צור הדסה  מרכז דרור  
      צור הדסה מזכירות  
09/11/2020 10/11/2020 12/11/2020 15/11/2020 16/11/2020
מעלה חמישה מחזור מגורים ישוב אביעזר כניסה למושב בית זית הרחבה חצב גינון גיזו חניית מתתיהו בית זית
נווה מיכאל מרכז מיחזור/דואר אבן ספיר מרכז מיחזור ליד מכולת בקוע מרכז מיחזור ליד מכולת קיבוץ הראל כלוב 2 בר גיורא מרכז מיחזור
נס הרים פינת מיחזור גבעת יערים אתר אשפה יבשה טל שחר מרכז מחזור כפר אוריה פינת מיחזור ישובית מטע מרכז מיחזור
צור הדסה מזכירות גבעת ישעיהו  אתר ליד מכולת 2 צור הדסה רחוב דוכיפת צלפון מרכז מיחזור נחם מרכז מיחזור
צור הדסה רכסים מרכז מסחרי גבעת ישעיהו ליד מכולת צור הדסה רחוב נחניאלי ליד הגן   כלוב קרטון נחם ליד מועצה
צור הדסה נחליאלי 22 גפן מרכז מיחזור צור הדסה שלדג ליד גן שעשועים   נס הרים פינת מיחזור
צור הדסה רחוב נחניאלי ליד הגן יד השמונה מרכז מיחזור מזכירות צור הדסה נחליאלי 22   צור הדסה מזכירות
צור הדסה שלדג ליד גן שעשועים לוזית דואר צור הדסה רכסים מרכז מסחרי   צור הדסה הר כתרון 1
צור הדסה רחוב דוכיפת מסילת ציון חלק עליון של ישוב צור הדסה מזכירות   צור הדסה רחוב נחניאלי ליד הגן
צור הדסה  מרכז דרור נווה אילן אתר א יבשה צור הדסה הר כתרון 1   צור הדסה שלדג ליד גן שעשועים
צור הדסה הר כתרון 1 נחושה כלוב מרכז מיחזור 2 צור הדסה  מרכז דרור   צור הדסה  מרכז דרור
  נחושה מרכז מיחזור אחרי בית ספר     צור הדסה רכסים מרכז מסחרי
  נטף מרכז מיחזור     צור הדסה רחוב דוכיפת
  נתיב הלה מרכז מיחזור     צור הדסה נחליאלי 22
  עגור מרכז מיחזור     רמת רחל אחרי חדר אוכל
  צובה מרכז מיחזור     רמת רחל חדר אוכל כלוב 2
  צרעה כלוב אתר עוקבה      
  רמת רזיאל מרכז מיחזור      
  שדות מיכה מרכז מיחזור      
  שריגים מרכז מיחזור      
  תירוש מרכז מיחזור ליד מכולת      
17/11/2020 19/11/2020 22/11/2020 23/11/2020 24/11/2020
ישוב אביעזר כניסה למושב אורה מחסן לולים מבוקרים אשתאול מכולת מעלה חמישה מחזור מגורים ישוב אביעזר כניסה למושב
אדרת מרכז מיחזור מכולת טל שחר מרכז מחזור כפר אוריה פינת מיחזור ישובית נווה מיכאל מרכז מיחזור/דואר אבן ספיר מרכז מיחזור ליד מכולת
בית מאיר מרכז מחזור בית העם ישעי מרכז מיחזור צלפון מרכז מיחזור נס הרים פינת מיחזור גבעת יערים אתר אשפה יבשה
בית נקופה ליד דואר מבוא ביתר מרכז מיחזור תעוז מרכז מיחזור צור הדסה רחוב דוכיפת גבעת ישעיהו  אתר ליד מכולת 2
זכריה מרכז מיחזור ליד דואר מוצא קרטון סוף רחוב הארזים תרום מרכז מיחזור מכולת צור הדסה רחוב נחניאלי ליד הגן גבעת ישעיהו ליד מכולת
זנוח ליד הדואר ומזכירות נווה שלום מרכז מיחזור   צור הדסה שלדג ליד גן שעשועים גפן מרכז מיחזור
מחסיה ליד גן ילדים נחשון מתחת לכדורגל   צור הדסה רכסים מרכז מסחרי יד השמונה מרכז מיחזור מזכירות
מסילת ציון מרכז מיחזור מלבר עמינדב מחסן ביצים   צור הדסה  מרכז דרור לוזית דואר
מסילת ציון חלק עליון של ישוב צור הדסה הר כתרון 1   צור הדסה נחליאלי 22 מסילת ציון חלק עליון של ישוב
צפרירים מרכז מיחזור צור הדסה  מרכז דרור   צור הדסה מזכירות נווה אילן אתר א יבשה
קרית ענבים צור הדסה רכסים מרכז מסחרי   צור הדסה הר כתרון 1 נחושה כלוב מרכז מיחזור 2
שואבה מרכז מיחזור הרחבה צור הדסה נחליאלי 22     נחושה מרכז מיחזור אחרי בית ספר
שורש מרכז מיחזור צור הדסה רחוב דוכיפת     נטף מרכז מיחזור
שריגים מרכז מיחזור צור הדסה רחוב נחניאלי ליד הגן     נתיב הלה מרכז מיחזור
  צור הדסה שלדג ליד גן שעשועים     צובה מרכז מיחזור
  צור הדסה מזכירות     צרעה כלוב אתר עוקבה
        רמת רזיאל מרכז מיחזור
        שדות מיכה מרכז מיחזור
        שריגים מרכז מיחזור
        תירוש מרכז מיחזור ליד מכולת
26/11/2020 29/11/2020 30/11/2020    
בית זית הרחבה חצב גינון קיבוץ הראל כלוב 2 בית זית    
בקוע מרכז מיחזור ליד מכולת כפר אוריה פינת מיחזור ישובית בר גיורא מרכז מיחזור    
טל שחר מרכז מחזור צלפון מרכז מיחזור מטע מרכז מיחזור    
צור הדסה  מרכז דרור   נס הרים פינת מיחזור    
צור הדסה מזכירות   צור הדסה הר כתרון 1    
צור הדסה שלדג ליד גן שעשועים   צור הדסה  מרכז דרור    
צור הדסה רחוב נחניאלי ליד הגן   צור הדסה רחוב דוכיפת    
צור הדסה נחליאלי 22   צור הדסה רחוב נחניאלי ליד הגן    
צור הדסה רכסים מרכז מסחרי   צור הדסה שלדג ליד גן שעשועים    
צור הדסה הר כתרון 1   צור הדסה רכסים מרכז מסחרי    
צור הדסה רחוב דוכיפת   צור הדסה נחליאלי 22    
    צור הדסה מזכירות    
    רמת רחל חדר אוכל כלוב 2    
    רמת רחל אחרי חדר אוכל    

פינוי קרטון.pdf