תכנית פינוי קרטון לחודש יולי 2020

29/06/2020 30/06/2020 02/07/2020 06/07/2020 07/07/2020
מוצא עילית ליד המכולה ישוב אביעזר כלוב קרטון אורה מחסן לולים מבוקרים נטף מרכז מיחזור אבן ספיר מרכז מיחזור ליד מכולת
מטע מרכז מיחזור אדרת מרכז מיחזור מכולת עמינדב מחסן ביצים צור הדסה מזכירות בקוע מרכז מיחזור ליד מכולת
מסילת ציון מרכז מיחזור מלבר אשתאול מכולת   צור הדסה  מרכז דרור גבעת יערים אתר אשפה יבשה
מסילת ציון חלק עליון של ישוב בית מאיר מרכז מחזור בית העם   נחליאלי גבעת ישעיהו ליד מכולת
צור הדסה מזכירות בית נקופה ליד דואר   צור הדסה רכסים מרכז מסחרי יד השמונה מרכז מיחזור מזכירות
צור הדסה הר כתרון 1 גפן מרכז מיחזור   צור הדסה רחוב נחניאלי ליד הגן נווה אילן אתר א יבשה
צור הדסה רחוב נחניאלי ליד הגן זכריה מרכז מיחזור ליד דואר   צור הדסה הר כתרון 1 נחושה מרכז מיחזור אחרי בית ספר
צור הדסה שלדג ליד גן שעשועים לוזית דואר   צור הדסה שלדג ליד גן שעשועים נחושה כלוב מרכז מיחזור 2
צור הדסה רחוב דוכיפת מעלה חמישה מחזור מגורים   צור הדסה רחוב דוכיפת נתיב הלה מרכז מיחזור
צור הדסה  מרכז דרור נווה מיכאל מרכז מיחזור/דואר     צובה מרכז מיחזור
צור הדסה רכסים מרכז מסחרי נווה שלום מרכז מיחזור     צרעה כלוב ליד המוסך
נחליאלי נחשון מתחת לכדורגל     רמת רזיאל מרכז מיחזור
רמת רחל אחרי חדר אוכל נתיב הלה מרכז מיחזור     שדות מיכה מרכז מיחזור
רמת רחל חדר אוכל כלוב 2 צלפון מרכז מיחזור      
  צפרירים מרכז מיחזור      
  שואבה מרכז מיחזור הרחבה      
  שורש מרכז מיחזור      
  שריגים מרכז מיחזור      
  תירוש מרכז מיחזור ליד מכולת      
  תעוז מרכז מיחזור      
  תרום מרכז מיחזור מכולת      
09/07/2020 13/07/2020 14/07/2020 16/07/2020 20/07/2020
בית זית הרחבה חצב גינון מוצא עילית ליד המכולה ישוב אביעזר כלוב קרטון אורה מחסן לולים מבוקרים נטף מרכז מיחזור
בר גיורא מרכז מיחזור מטע מרכז מיחזור אדרת מרכז מיחזור מכולת זנוח ליד הדואר ומזכירות צור הדסה מזכירות
ישעי מרכז מיחזור מסילת ציון מרכז מיחזור מלבר אשתאול מכולת עמינדב מחסן ביצים צור הדסה הר כתרון 1
מבוא ביתר מרכז מיחזור מסילת ציון חלק עליון של ישוב בית מאיר מרכז מחזור בית העם   צור הדסה רכסים מרכז מסחרי
מחסיה ליד גן ילדים נחם מרכז מיחזור בית נקופה ליד דואר   צור הדסה שלדג ליד גן שעשועים
נס הרים פינת מיחזור צור הדסה מזכירות גפן מרכז מיחזור   צור הדסה רחוב דוכיפת
  צור הדסה רכסים מרכז מסחרי זכריה מרכז מיחזור ליד דואר   נחליאלי
  נחליאלי לוזית דואר   צור הדסה רחוב נחניאלי ליד הגן
  צור הדסה רחוב דוכיפת מעלה חמישה מחזור מגורים   צור הדסה  מרכז דרור
  צור הדסה הר כתרון 1 נווה מיכאל מרכז מיחזור/דואר    
  צור הדסה  מרכז דרור נווה שלום מרכז מיחזור    
  צור הדסה רחוב נחניאלי ליד הגן נחשון מתחת לכדורגל    
  צור הדסה שלדג ליד גן שעשועים נתיב הלה מרכז מיחזור    
  רמת רחל אחרי חדר אוכל עגור מרכז מיחזור    
  רמת רחל חדר אוכל כלוב 2 צלפון מרכז מיחזור    
    צפרירים מרכז מיחזור    
    שואבה מרכז מיחזור הרחבה    
    שורש מרכז מיחזור    
    שריגים מרכז מיחזור    
    תירוש מרכז מיחזור ליד מכולת    
    תעוז מרכז מיחזור    
    תרום מרכז מיחזור מכולת    
21/07/2020 23/07/2020 27/07/2020 28/07/2020 30/07/2020
אבן ספיר מרכז מיחזור ליד מכולת בית זית הרחבה חצב גינון מוצא עילית ליד המכולה ישוב אביעזר כלוב קרטון אורה מחסן לולים מבוקרים
בקוע מרכז מיחזור ליד מכולת בר גיורא מרכז מיחזור מטע מרכז מיחזור אדרת מרכז מיחזור מכולת עמינדב מחסן ביצים
גבעת יערים אתר אשפה יבשה ישעי מרכז מיחזור מסילת ציון מרכז מיחזור מלבר אשתאול מכולת  
גבעת ישעיהו ליד מכולת מבוא ביתר מרכז מיחזור מסילת ציון חלק עליון של ישוב בית מאיר מרכז מחזור בית העם  
יד השמונה מרכז מיחזור מזכירות נס הרים פינת מיחזור צור הדסה שלדג ליד גן שעשועים בית נקופה ליד דואר  
כסלון מרכז מיחזור   צור הדסה רחוב דוכיפת גפן מרכז מיחזור  
כפר אוריה פינת מיחזור ישובית   צור הדסה מזכירות זכריה מרכז מיחזור ליד דואר  
נווה אילן אתר א יבשה   צור הדסה הר כתרון 1 לוזית דואר  
נחושה מרכז מיחזור אחרי בית ספר   צור הדסה רחוב נחניאלי ליד הגן מעלה חמישה מחזור מגורים  
נחושה כלוב מרכז מיחזור 2   צור הדסה  מרכז דרור נווה מיכאל מרכז מיחזור/דואר  
נתיב הלה מרכז מיחזור   צור הדסה רכסים מרכז מסחרי נווה שלום מרכז מיחזור  
צובה מרכז מיחזור   נחליאלי נחשון מתחת לכדורגל  
צרעה כלוב ליד המוסך   רמת רחל אחרי חדר אוכל נתיב הלה מרכז מיחזור  
רמת רזיאל מרכז מיחזור   רמת רחל חדר אוכל כלוב 2 צלפון מרכז מיחזור  
שדות מיכה מרכז מיחזור     צפרירים מרכז מיחזור  
      שואבה מרכז מיחזור הרחבה  
      שורש מרכז מיחזור  
      שריגים מרכז מיחזור  
      תירוש מרכז מיחזור ליד מכולת  
      תעוז מרכז מיחזור  
      תרום מרכז מיחזור מכולת  

פינוי קרטון.pdf