תכנית פינוי קרטון לחודש ינואר 2022

03/01/2022 04/01/2022 05/01/2022 06/01/2022 10/01/2022
גבעת ישעיהו אבן ספיר טל שחר בית זית אביעזר
גיזו בית מאיר מטע בקוע אדרת
כפר אוריה גבעת יערים נס הרים מבוא ביתר אשתאול
מעלה החמישה הראל צרעה מוצא עילית גפן
נתיב הל''ה יד השמונה   צור הדסה זכריה
צור הדסה לוזית     כפר אוריה
צלפון נווה אילן     מסילת ציון
רמת רחל נחשון     נווה מיכאל
שדות מיכה נטף     נחושה
שריגים עגור     צור הדסה
  צובה     צלפון
  רמת רזיאל     שריגים
  שואבה     תעוז
  שורש     תרום
  תירוש      
11/01/2022 12/01/2022 13/01/2022 17/01/2022 18/01/2022
בית נקופה בר גיורא אורה גבעת ישעיהו אבן ספיר
מסילת ציון טל שחר נווה שלום כפר אוריה בית מאיר
צובה ישעי עמינדב מעלה החמישה גבעת יערים
קרית ענבים נס הרים צור הדסה נתיב הל''ה הראל
      צור הדסה יד השמונה
      צלפון לוזית
      רמת רחל נווה אילן
      שדות מיכה נחם
      שריגים נחשון
        נטף
        צובה
        רמת רזיאל
        שואבה
        שורש
        תירוש
19/01/2022 20/01/2022 24/01/2022 25/01/2022 26/01/2022
טל שחר בית זית אביעזר בית נקופה בר גיורא
מטע בקוע אדרת זנוח טל שחר
נס הרים מבוא ביתר אשתאול כסלון ישעי
צרעה מוצא עילית גפן מחסיה נס הרים
  צור הדסה זכריה מסילת ציון  
    כפר אוריה צובה  
    מסילת ציון קרית ענבים  
    נווה מיכאל    
    נחושה    
    צור הדסה    
    צלפון    
    צפרירים    
    שריגים    
    תעוז    
    תרום    
27/01/2022 31/01/2022      
אורה גבעת ישעיהו      
נווה שלום גיזו      
עמינדב כפר אוריה      
צור הדסה מעלה החמישה      
  נתיב הל''ה      
  צור הדסה      
  צלפון      
  רמת רחל      
  שדות מיכה      
  שריגים      
         
         
         
         
         

תכנית פינוי קרטון לחודש דצמבר 2021

01.12.2021 02.12.2021 06.12.2021 07.12.2021 08.12.2021
בר גיורא אורה גבעת ישעיהו אבן ספיר מטע
גפן עמינדב גיזו בית מאיר נס הרים
לוזית צור הדסה מזכירות כפר אוריה גבעת יערים צרעה
נס הרים צור הדסה שלדג ליד גן שעשועים מעלה החמישה טל שחר  
עגור צור הדסה רכסים מרכז מסחרי נתיב הלה יד השמונה  
תירוש צור הדסה נחליאלי 22 צור הדסה מזכירות נווה אילן  
  צור הדסה נחליאלי ליד הגן צור הדסה הר כתרון נטף  
    צור הדסה נחניאלי ליד הגן צובה  
    צודר הדסה שלדג ליד גן שעשועים רמת רזיאל  
    צור הדסה רכסים מרכז מסחרי שואבה  
    צור הדסה נחליאלי 22 שורש  
    צור הדסה דוכיפת    
    צלפון    
    רמת רחל    
    שדות מיכה     
    שריגים    
09.12.2021 13.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 16.12.2021
בית זית אביעזר בית נקופה  בר גיורא אורה
בקוע אדרת גפן ישעי נווה שלום
מבוא ביתר אשתאול קיבוץ הראל נס הרים עמינדב
מוצא עלית זכריה טל שחר   צור הדסה מזכירות
צור הדסה נחליאלי ליד הגן כפר אוריה לוזית   צור הדסה רחוב נחליאלי ליד הגן
צור הדסה נחליאלי 22 מסילת ציון מסילת ציון   צור הדסה שלדג ליד גן שעשועים
צור הדסה שלדג ליד גן שעשועים נווה מיכאל נחשון   צור הדסה רכסים מרכז מסחרי
צור הדסה מזכירות נחושה צובה   צור הדסה נחליאלי 22
צור הדסה רסים מרכז מסחרי צור הדסה נחליאלי 22 קרית ענבים    
  צור הדסה שלדג ליד גן שעשועים תירוש    
  צור הדסה ליד דוכיפת      
  צור הדסה נחליאלי ליד הגן      
  צור הדסה מזכירות      
  צור הדסה הר כתרון 1      
  צור הדסה רכסים מרכז מסחרי      
  צלפון      
  שריגים      
  תעוז      
  תרום      
20.12.2021 21.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 27.12.2021
גבעת ישעיהו אבן ספיר מטע בית זית אביעזר
כפר אוריה בית מאיר נס הרים בקוע אדרת
מעלה החמישה גבעת יערים צרעה מבוא ביתר אשתאול
נתיב הלה טל שחר   מוצא עלית זכריה
צור הדסה שלדג ליד גן שעשועים יד השמונה   צור הדסה מזכירות כפר אוריה
צור הדסה רחוב דוכיפת נווה אילן   צור הדסה נחליאלי ליד הגן מסילת ציון
צור הדסה מזכירות נחם   צור הדסה רכסים מרכז מסחרי נווה מיכאל
צור הדסה הר כתרון 1 נטף   צור הדסה שלדג ליד גן שעשועים נחושה
צור הדסה רכסים מרכז מסחרי צובה   צור הדסה נחליאלי 22 צור הדסה מזכירות
צור הדסה נחליאלי 22 רמת רזיאל     צור הדסה הר כתרון 1
צור הדסה רחוב נחליאלי ליד הגן שואבה     צור הדסה רכסים מרכז מסחרי
צלפון שורש     צור הדסה נחליאלי 22
רמת רחל       צור הדסה רחוב נחליאלי ליד הגן
שדות מיכה       צור הדסה שלדג ליד גן שעשועים
שריגים       צור הדסה רחוב דוכיפת
        צלפון
        צפרירים
        שריגים
        תעוז
        תרום
28.12.2021 29.12.2021 30.12.2021    
בית נקופה בר גיורא אורה    
גפן ישעי נווה שלום    
הראל נס הרים עמינדב    
זנוח   צור הדסה מזכירות    
טל שחר   צור הדסה שלדג ליד גן שעשועים    
כסלון   צור הדסה רחוב נחליאלי ליד הגן    
לוזית   צור הדסה נחליאלי 22    
מחסיה   צור הדסה רכסים מרכז מסחרי    
מסילת ציון        
נחשון        
עגור        
צובה        
קרית ענבים        
תירוש        

 

תכנית פינוי קרטון לחודש נובמבר 2021

01/11/2021 02/11/2021 03/11/2021 04/11/2021 08/11/2021
אביעזר בית נקופה בר גיורא אורה גבעת ישעיהו
אדרת גפן ישעי נווה שלום גיזו
אשתאול הראל נס הרים עמינדב כפר אוריה
זכריה זנוח   צור הדסה מעלה החמישה
כפר אוריה טל שחר     נתיב הל''ה
מסילת ציון כסלון     צור הדסה
נווה מיכאל לוזית     צלפון
נחושה מחסיה     רמת רחל
צור הדסה מסילת ציון     שדות מיכה
צלפון נחשון     שריגים
צפרירים עגור      
שריגים צובה      
תעוז קרית ענבים      
תרום תירוש      
09/11/2021 10/11/2021 11/11/2021 15/11/2021 16/11/2021
אבן ספיר מטע בית זית אביעזר בית נקופה
בית מאיר נס הרים בקוע אדרת גפן
גבעת יערים צרעה מבוא ביתר אשתאול הראל
טל שחר   מוצא עילית זכריה טל שחר
יד השמונה   צור הדסה כפר אוריה לוזית
נווה אילן     מסילת ציון מסילת ציון
נטף     נווה מיכאל נחשון
צובה     נחושה צובה
רמת רזיאל     נחושה קרית ענבים
שואבה     צור הדסה תירוש
שורש     צלפון  
      שריגים  
      תעוז  
      תרום  
17/11/2021 18/11/2021 22/11/2021 23/11/2021 24/11/2021
בר גיורא אורה גבעת ישעיהו אבן ספיר מטע
ישעי נווה שלום כפר אוריה בית מאיר נס הרים
נס הרים עמינדב מעלה החמישה גבעת יערים צרעה
  צור הדסה נתיב הל''ה טל שחר  
    צור הדסה יד השמונה  
    צלפון נווה אילן  
    רמת רחל נחם  
    שדות מיכה נטף  
    שריגים צובה  
      רמת רזיאל  
      שואבה  
      שורש  
25/11/2021 29/11/2021 30/11/2021    
בית זית אביעזר בית נקופה    
בקוע אדרת גפן    
מבוא ביתר אשתאול הראל    
מוצא עילית זכריה זנוח    
צור הדסה כפר אוריה טל שחר    
  מסילת ציון כסלון    
  נווה מיכאל לוזית    
  נחושה מחסיה    
  נחושה מסילת ציון    
  צור הדסה נחשון    
  צלפון עגור    
  צפרירים צובה    
  שריגים קרית ענבים    
  תעוז תירוש    
  תרום      

 

תכנית פינוי קרטון לחודש אוקטובר 2021

04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021 07/10/2021 11/10/2021
אביעזר בית נקופה בר גיורא אורה גבעת ישעיהו
אדרת גפן ישעי נווה שלום גיזו
אשתאול הראל נס הרים עמינדב כפר אוריה
זכריה טל שחר   צור הדסה מעלה החמישה
זנוח כסלון     נתיב הל''ה
כפר אוריה לוזית     צור הדסה
מחסיה נחשון     צלפון
מסילת ציון עגור     רמת רחל
נווה מיכאל צובה     שדות מיכה
נחושה קרית ענבים     שריגים
צור הדסה תירוש      
צלפון        
צפרירים        
שריגים        
תעוז        
תרום        
12/10/2021 13/10/2021 14/10/2021 18/10/2021 19/10/2021
אבן ספיר מטע בית זית אביעזר בית נקופה
בית מאיר נס הרים בקוע אדרת גפן
גבעת יערים צרעה מבוא ביתר אשתאול הראל
טל שחר   מוצא עילית זכריה טל שחר
יד השמונה   צור הדסה כפר אוריה לוזית
נווה אילן     מסילת ציון מסילת ציון
נטף     נווה מיכאל נחשון
צובה     נחושה צובה
רמת רזיאל     צור הדסה קרית ענבים
שואבה     צלפון תירוש
שורש     שריגים  
      תעוז  
      תרום  
20/10/2021 21/10/2021 25/10/2021 26/10/2021 27/10/2021
בר גיורא אורה גבעת ישעיהו אבן ספיר מטע
ישעי נווה שלום כפר אוריה בית מאיר נס הרים
נס הרים עמינדב מעלה החמישה גבעת יערים צרעה
  צור הדסה נתיב הל''ה טל שחר  
    צור הדסה יד השמונה  
    צלפון נווה אילן  
    רמת רחל נחם  
    שדות מיכה נטף  
    שריגים צובה  
      רמת רזיאל  
      שואבה  
      שורש  
28/10/2021        
בית זית        
בקוע        
מבוא ביתר        
מוצא עילית        
צור הדסה        

 

תכנית פינוי קרטון לחודש ספטמבר 2021

01/09/2021 02/09/2021 05/09/2021 06/09/2021 09/09/2021
מטע בית זית אביעזר בית נקופה אורה
נס הרים בקוע אדרת גפן נווה שלום
  מבוא ביתר אשתאול הראל עמינדב
  מוצא עילית בר גיורא טל שחר צור הדסה
  צור הדסה זכריה כסלון  
    זנוח לוזית  
    ישעי נחשון  
    כפר אוריה עגור  
    מחסיה צובה  
    מסילת ציון קרית ענבים  
    נווה מיכאל תירוש  
    נחושה    
    נס הרים    
    צור הדסה    
    צלפון    
    צפרירים    
    שריגים    
    תעוז    
    תרום    
13/09/2021 14/09/2021 15/09/2021 20/09/2021 22/09/2021
גבעת ישעיהו אבן ספיר בית זית אביעזר בר גיורא
גיזו בית מאיר בקוע אדרת גפן
כפר אוריה גבעת יערים מבוא ביתר אשתאול הראל
מעלה החמישה טל שחר מוצא עילית בית נקופה טל שחר
נתיב הל''ה יד השמונה מטע זכריה ישעי
צור הדסה נווה אילן נס הרים כפר אוריה לוזית
צלפון נטף צור הדסה מסילת ציון נחשון
רמת רחל צובה צרעה נווה מיכאל נס הרים
שדות מיכה רמת רזיאל   נחושה תירוש
שריגים שואבה   צובה  
  שורש   צור הדסה  
      צלפון  
      קרית ענבים  
      שריגים  
      תעוז  
      תרום  
23/09/2021 27/09/2021 29/09/2021 30/09/2021  
אורה אבן ספיר מטע בית זית  
נווה שלום בית מאיר נס הרים בקוע  
עמינדב גבעת יערים צרעה מבוא ביתר  
צור הדסה גבעת ישעיהו   מוצא עילית  
  טל שחר   צור הדסה  
  יד השמונה      
  כפר אוריה      
  מעלה החמישה      
  נווה אילן      
  נחם      
  נטף      
  נתיב הל''ה      
  צובה      
  צור הדסה      
  רמת רזיאל      
  רמת רחל      
  שדות מיכה      
  שואבה      
  שורש      
  שריגים      

 

תכנית פינוי קרטון לחודש אוגוסט 2021

01/08/2021 02/08/2021 03/08/2021 04/08/2021 05/08/2021
צור הדסה גבעת ישעיהו אבן ספיר מטע בית זית
  כפר אוריה בית מאיר נס הרים בקוע
  מעלה החמישה גבעת יערים צרעה מבוא ביתר
  נחם טל שחר   מוצא עילית
  נתיב הל''ה יד השמונה   צור הדסה
  צלפון נווה אילן    
  רמת רחל נטף    
  שדות מיכה צובה    
  שריגים רמת רזיאל    
    שואבה    
    שורש    
09/08/2021 10/08/2021 11/08/2021 12/08/2021 16/08/2021
אביעזר בית נקופה בר גיורא אורה גבעת ישעיהו
אדרת גפן ישעי נווה שלום גיזו
אשתאול הראל נס הרים עמינדב כפר אוריה
זכריה זנוח   צור הדסה מעלה החמישה
כפר אוריה טל שחר     נתיב הל''ה
מסילת ציון כסלון     צור הדסה
נווה מיכאל לוזית     צלפון
נחושה מחסיה     רמת רחל
צור הדסה מסילת ציון     שדות מיכה
צלפון נחשון     שריגים
צפרירים עגור      
שריגים צובה      
תעוז קרית ענבים      
תרום תירוש      
17/08/2021 18/08/2021 19/08/2021 23/08/2021 24/08/2021
אבן ספיר מטע בית זית אביעזר בית נקופה
בית מאיר נס הרים בקוע אדרת גפן
גבעת יערים צרעה מבוא ביתר אשתאול הראל
טל שחר   מוצא עילית זכריה טל שחר
יד השמונה   צור הדסה כפר אוריה לוזית
נווה אילן     מסילת ציון מסילת ציון
נטף     נווה מיכאל נחשון
צובה     נחושה צובה
רמת רזיאל     צור הדסה קרית ענבים
שואבה     צלפון תירוש
שורש     שריגים  
      תעוז  
      תרום  
25/08/2021 26/08/2021 30/08/2021 31/08/2021  
בר גיורא אורה גבעת ישעיהו אבן ספיר  
ישעי נווה שלום כפר אוריה בית מאיר  
נס הרים עמינדב מעלה החמישה גבעת יערים  
  צור הדסה נתיב הל''ה טל שחר  
    צור הדסה יד השמונה  
    צלפון נווה אילן  
    רמת רחל נחם  
    שדות מיכה נטף  
    שריגים צובה  
      רמת רזיאל  
      שואבה  
      שורש  

תכנית פינוי קרטון לחודש יולי 2021 

01/07/2021 05/07/2021 06/07/2021 07/07/2021 08/07/2021 12/07/2021
אורה גבעת ישעיהו אבן ספיר מטע בית זית אביעזר
נווה שלום כפר אוריה בית מאיר נס הרים בקוע אדרת
עמינדב מעלה החמישה גבעת יערים צרעה מבוא ביתר אשתאול
צור הדסה נתיב הל''ה טל שחר   מוצא עילית זכריה
  צור הדסה יד השמונה   צור הדסה כפר אוריה
  צלפון נווה אילן     מסילת ציון
  שדות מיכה נחם     נווה מיכאל
  שריגים נטף     נחושה
    צובה     צור הדסה
    רמת רזיאל     צלפון
    שואבה     צפרירים
    שורש     שריגים
          תעוז
          תרום
13/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 19/07/2021 20/07/2021 21/07/2021
בית נקופה בר גיורא אורה גבעת ישעיהו אבן ספיר מטע
גפן ישעי נווה שלום גיזו בית מאיר נס הרים
הראל נס הרים עמינדב כפר אוריה גבעת יערים צרעה
זנוח רמת רחל צור הדסה מעלה החמישה טל שחר  
טל שחר     נתיב הל''ה יד השמונה  
כסלון     צור הדסה נווה אילן  
לוזית     צלפון נטף  
מחסיה     שדות מיכה צובה  
מסילת ציון     שריגים רמת רזיאל  
נחשון       שואבה  
עגור       שורש  
קרית ענבים          
תירוש          
22/07/2021 26/07/2021 27/07/2021 28/07/2021 29/07/2021  
בית זית אביעזר בית נקופה בר גיורא אורה  
בקוע אדרת גפן ישעי נווה שלום  
מבוא ביתר אשתאול הראל נס הרים עמינדב  
מוצא עילית זכריה טל שחר רמת רחל צור הדסה  
צור הדסה כפר אוריה לוזית      
  מסילת ציון מסילת ציון      
  נווה מיכאל נחשון      
  נחושה קרית ענבים      
  צור הדסה תירוש      
  צלפון        
  שריגים        
  תעוז        
  תרום        

תכנית פינוי קרטון לחודש יוני 2021 

01/06/2021 02/06/2021 03/06/2021 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021
בית נקופה בר גיורא מרכז מיחזור אורה גבעת ישעיהו אבן ספיר נס הרים
גפן מטע סוף רחוב הזית טל שחר הראל בית מאיר צרעה
לוזית נס הרים פינת מיחזור מבוא ביתר כפר אוריה גבעת יערים  
קרית ענבים צור הדסה מזכירות מוצא עילית מעלה החמישה יד השמונה  
תירוש רמת רחל חדר אוכל כלוב 2 נווה שלום נחושה נווה אילן  
    נחשון נתיב הל''ה נחם  
    עמינדב צור הדסה נטף  
    צור הדסה צלפון צובה  
      שדות מיכה רמת רזיאל  
      שריגים שואבה  
        שורש  
10/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 21/06/2021
בית זית אביעזר בית נקופה בר גיורא אורה גבעת ישעיהו
בקוע אדרת גפן ישעי טל שחר גיזו
טל שחר אשתאול זנוח מטע מבוא ביתר הראל
צור הדסה זכריה כסלון נס הרים מוצא עילית כפר אוריה
  כפר אוריה לוזית רמת רחל נווה שלום מעלה החמישה
  נווה מיכאל מחסיה   נחשון נחושה
  צור הדסה מסילת ציון   עמינדב נתיב הל''ה
  צור הדסה קרית ענבים   צור הדסה צור הדסה
  צלפון תירוש     צלפון
  צפרירים       שדות מיכה
  שריגים       שריגים
  תעוז        
  תרום        
22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 28/06/2021 29/06/2021 30/06/2021
אבן ספיר נס הרים בית זית אביעזר בית נקופה בר גיורא
בית מאיר צרעה בקוע אדרת גפן ישעי
גבעת יערים   טל שחר אשתאול לוזית מטע
יד השמונה   צור הדסה זכריה מסילת ציון נס הרים
נווה אילן     כפר אוריה קרית ענבים רמת רחל
נטף     נווה מיכאל תירוש  
עגור     צור הדסה    
צובה     צלפון    
רמת רזיאל     שריגים    
שואבה     תעוז    
שורש     תרום    

תכנית פינוי קרטון לחודש מאי 2021

03/05/2021 04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021 10/05/2021
אביעזר בית נקופה בר גיורא אורה גבעת ישעיהו
אדרת קרית ענבים מטע מבוא ביתר הראל
אשתאול   נס הרים מוצא עילית כפר אוריה
זכריה   רמת רחל נווה שלום מעלה החמישה
ישעי     נחשון נחושה
כפר אוריה     עמינדב נתיב הל''ה
מסילת ציון     צור הדסה ליד גן המשחקים צור הדסה ליד גן המשחקים
נווה מיכאל     צור הדסה שלדג גן שעשועים צור הדסה שלדג גן שעשועים
צור הדסה ליד הגן משחקים       צוד הדסה רחוב דוכיפת 
צור הדסה ליד הגן משחקים       צלפון
צור הדסה ליד הגן משחקים       שדות מיכה
צלפון       שריגים
שריגים        
תעוז        
תרום        
11/05/2021 12/05/2021 13/05/2021 17/05/2021 18/05/2021
אבן ספיר נס הרים בית זית אביעזר בית נקופה
בית מאיר צרעה בקוע אדרת גפן
גבעת יערים   טל שחר אשתאול זנוח
יד השמונה   צור הדסה ליד גן המשחקים זכריה כסלון
נווה אילן   צור הדסה שלדג גן שעשועים כפר אוריה לוזית
נחם     נווה מיכאל מחסיה
נטף     צור הדסה דוכיפת מסילת ציון
צובה     צור הדסה ליד הגן משחקים קרית ענבים
רמת רזיאל     צור הדסה שלדג גן שעשועים תירוש
שואבה     צלפון  
שורש     צפרירים  
      שריגים  
      תעוז  
      תרום  
19/05/2021 20/05/2021 24/05/2021 25/05/2021 26/05/2021
בר גיורא אורה גבעת ישעיהו אבן ספיר נס הרים
ישעי מבוא ביתר גיזו בית מאיר צרעה
מטע מוצא עילית הראל גבעת יערים  
נס הרים נווה שלום כפר אוריה יד השמונה  
רמת רחל נחשון מעלה החמישה נווה אילן  
  עמינדב נחושה נטף  
  צור הדסה ליד גן המשחקים נתיב הל''ה עגור  
  צור הדסה שלדג גן שעשועים צלפון צובה  
    שדות מיכה רמת רזיאל  
    שריגים שואבה  
    צור הדסה דוכיפת שורש  
    צור הדסה ליד גן המשחקים    
    צור הדסה דן שעשועים    
27/05/2021 31/05/2021      
בית זית אביעזר      
בקוע אדרת      
טל שחר אשתאול      
צור הדסה שלדג גן שעשועים זכריה      
צור הדסה ליד גן המשחקים כפר אוריה      
  נווה מיכאל      
  צור הדסה ליד גן המשחקים      
  צור הדסה שלדג גן שעשועים      
  צור הדסה דוכיפת      
  צלפון      
  שריגים      
  תעוז      
  תרום      

תכנית פינוי קרטון לחודש אפריל 2021

01/04/2021 05/04/2021 06/04/2021 07/04/2021 08/04/2021 12/04/2021 13/04/2021
בית זית אביעזר בית נקופה בר גיורא אורה גבעת ישעיהו אבן ספיר
בקוע אדרת מסילת ציון ישעי מבוא ביתר הראל בית מאיר
טל שחר אשתאול קרית ענבים נס הרים מוצא עילית כפר אוריה גבעת יערים
צור הדסה זכריה   רמת רחל נווה שלום מעלה החמישה גפן
  כפר אוריה     נחשון נחושה יד השמונה
  צור הדסה     עמינדב נתיב הל"ה לוזית
  צלפון     צור הדסה צור הדסה נווה אילן
  רמת רחל       צלפון נחם
  שריגים       שדות מיכה נטף
  תעוז       שריגים צובה
  תרום         רמת רזיאל
            שואבה
            שורש
            תירוש
14/04/2021 15/04/2021 19/04/2021 20/04/2021 21/04/2021 22/04/2021 26/04/2021
נס הרים בית זית אביעזר בית נקופה בר גיורא אורה גבעת ישעיהו
צרעה בקוע אדרת זנוח ישעי מבוא ביתר גיזו
  טל שחר אשתאול כסלון מטע מוצא עילית הראל
  צור הדסה זכריה מחסיה נס הרים נווה שלום כפר אוריה
    כפר אוריה מסילת ציון רמת רחל נחשון מעלה החמישה
    נווה מיכאל קרית ענבים   עמינדב נחושה
    צור הדסה     צור הדסה נתיב הל"ה
    צלפון       צור הדסה
    צפרירים       צלפון
    רמת רחל       שדות מיכה
    שריגים       שריגים
    תעוז        
    תרום        
27/04/2021 28/04/2021 29/04/2021        
אבן ספיר נס הרים בית זית        
בית מאיר צרעה בקוע        
גבעת יערים   טל שחר        
גפן   צור הדסה        
יד השמונה            
לוזית            
נווה אילן            
נטוף            
עגור            
צובה            
רמת רזיאל            
שואב            
שורש            
תירוש            

 

תכנית פינוי קרטון לחודש מרץ 2021

צפויים שינויים בתכנית בשבוע שלפני פסח

01/03/2021 02/03/2021 03/03/2021 04/03/2021 08/03/2021
גבעת ישעיהו אבן ספיר נס הרים בית זית אביעזר
גיזו בית מאיר   בקוע אדרת
הראל גבעת יערים   טל שחר אשתאול
כפר אוריה גפן     זכריה
מעלה החמישה יד השמונה     כפר אוריה
נחושה לוזית     נווה מיכאל
נתיב הל''ה נווה אילן     צור הדסה
צור הדסה נטף     צלפון
צלפון עגור     רמת רחל
שדות מיכה צובה     שריגים
שריגים צרעה     תעוז
  רמת רזיאל     תרום
  שואבה      
  שורש      
  תירוש      
09/03/2021 10/03/2021 11/03/2021 15/03/2021 16/03/2021
בית נקופה בר גיורא אורה גבעת ישעיהו אבן ספיר
מסילת ציון ישעי מבוא ביתר הראל בית מאיר
קרית ענבים מטע מוצא עילית כפר אוריה גבעת יערים
  נס הרים נווה שלום מעלה החמישה גפן
  רמת רחל נחשון נחושה יד השמונה
    עמינדב נתיב הל''ה לוזית
      צור הדסה נווה אילן
      צלפון נחם
      שדות מיכה נטף
      שריגים צובה
        רמת רזיאל
        שואבה
        שורש
        תירוש
17/03/2021 18/03/2021 22/03/2021 23/03/2021 24/03/2021
נס הרים בית זית אביעזר בית נקופה בר גיורא
צרעה בקוע אדרת זנוח ישעי
  טל שחר אשתאול כסלון מטע
    זכריה מחסיה נס הרים
    כפר אוריה מסילת ציון רמת רחל
    נווה מיכאל קרית ענבים  
    צור הדסה    
    צלפון    
    צפרירים    
    רמת רחל    
    שריגים    
    תעוז    
    תרום    
25/03/2021 29/03/2021 30/03/2021 31/03/2021  
אורה גבעת ישעיהו אבן ספיר נס הרים  
מבוא ביתר גיזו בית מאיר צרעה  
מוצא עילית הראל גבעת יערים    
נווה שלום כפר אוריה גפן    
נחשון מעלה החמישה יד השמונה    
עמינדב נחושה  לוזית    
  נתיב הל"ה נווה אילן    
  צור הדסה  נטף    
  צלפון  עגור    
  שדות מיכה צובה    
  שריגים רמת רזיאל    
    שואבה    
    שורש    
    תירוש    

תכנית פינוי קרטון לחודש ינואר, פברואר 2021

דו"ח תאריכי פינוי קרטון למיחזור - מבוצע ע"י אמניר1

01/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 04/02/2021 08/02/2021
אביעזר אבן ספיר נס הרים בית זית אביעזר
גבעת ישעיהו בית מאיר צרעה בקוע אדרת
גיזו גבעת יערים   טל שחר אשתאול
הראל גפן   צור הדסה זכריה
כפר אוריה יד השמונה     כפר אוריה
מסילת ציון לוזית     נווה מיכאל
מעלה החמישה נווה אילן     צור הדסה
נחושה נטף     צלפון
נתיב הל''ה עגור     רמת רחל
צור הדסה צובה     שריגים
צלפון רמת רזיאל     תעוז
שדות מיכה שואבה     תרום
שריגים שורש      
  תירוש      
09/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 15/02/2021 16/02/2021
בית נקופה בר גיורא אורה אביעזר אבן ספיר
מסילת ציון ישעי טל שחר גבעת ישעיהו בית מאיר
קרית ענבים מטע מבוא ביתר הראל גבעת יערים
  נס הרים מוצא עילית כפר אוריה גפן
  רמת רחל נווה שלום מעלה החמישה יד השמונה
    נחשון נחושה לוזית
    עמינדב נתיב הל''ה מסילת ציון
    צור הדסה צור הדסה נווה אילן
      צלפון נחם
      שדות מיכה צובה
      שריגים רמת רזיאל
        שואבה
        שורש
        תירוש
17/02/2021 18/02/2021 22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021
נס הרים בית זית אביעזר בית נקופה בר גיורא
צרעה בקוע אדרת זנוח ישעי
  טל שחר אשתאול כסלון מטע
  צור הדסה זכריה מחסיה נס הרים
    כפר אוריה מסילת ציון רמת רחל
    נווה מיכאל קרית ענבים  
    צור הדסה    
    צלפון    
    צפרירים    
    רמת רחל    
    שריגים    
    תעוז    
    תרום    
25/02/2021        
אורה        
טל שחר        
מבוא ביתר        
מוצא עילית        
נווה שלום        
נחשון        
עמינדב        
צור הדסה        

תכנית פינוי קרטון לחודש ינואר, ינואר 2021

דו"ח תאריכי פינוי קרטון למיחזור - מבוצע ע"י אמניר1

04/01/2021 05/01/2021 07/01/2021 11/01/2021 12/01/2021 13/01/2021 14/01/2021 18/01/2021
גיזו אביעזר בית זית אשתאול אביעזר רמת רחל אורה הראל
הראל אבן ספיר בקוע בר גיורא אדרת   טל שחר כפר אוריה
כפר אוריה גבעת יערים טל שחר כפר אוריה בית מאיר   ישעי מעלה החמישה
מעלה החמישה גבעת ישעיהו צור הדסה מטע בית נקופה   מבוא ביתר נווה מיכאל
נווה מיכאל גפן   נס הרים זכריה   מוצא עילית נס הרים
נס הרים יד השמונה   צור הדסה זנוח   נווה שלום צור הדסה
צור הדסה לוזית   צלפון מחסיה   נחשון צלפון
צלפון מסילת ציון   רמת רחל מסילת ציון   עמינדב  
  נווה אילן   תעוז צפרירים   צור הדסה  
  נחושה   תרום קרית ענבים      
  נחם     שואבה      
  נטף     שורש      
  נתיב הל''ה     שריגים      
  עגור            
  צובה            
  צרעה            
  רמת רזיאל            
  שדות מיכה            
  שריגים            
  תירוש            
19/01/2021 21/01/2021 25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021 28/01/2021 01/02/2021 02/02/2021
אביעזר בית זית אשתאול אביעזר רמת רחל אורה גיזו אביעזר
אבן ספיר בקוע בר גיורא אדרת   טל שחר הראל אבן ספיר
גבעת יערים טל שחר כפר אוריה בית מאיר   ישעי כפר אוריה גבעת יערים
גבעת ישעיהו צור הדסה מטע בית נקופה   מבוא ביתר מעלה החמישה גבעת ישעיהו
גפן   נס הרים זכריה   מוצא עילית נווה מיכאל גפן
יד השמונה   צור הדסה כסלון   נווה שלום נס הרים יד השמונה
לוזית   צלפון מסילת ציון   נחשון צור הדסה לוזית
מסילת ציון   רמת רחל קרית ענבים   עמינדב צלפון מסילת ציון
נווה אילן   תעוז שואבה   צור הדסה   נווה אילן
נחושה   תרום שורש       נחושה
נטף     שריגים       נחם
נתיב הל''ה             נטף
צובה             נתיב הל''ה
צרעה             עגור
רמת רזיאל             צובה
שדות מיכה             צרעה
שריגים             רמת רזיאל
תירוש             שדות מיכה
              שריגים
              תירוש
04/02/2021 08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 15/02/2021 16/02/2021 18/02/2021
בית זית אשתאול אביעזר רמת רחל אורה הראל אביעזר בית זית
בקוע בר גיורא אדרת   טל שחר כפר אוריה אבן ספיר בקוע
טל שחר כפר אוריה בית מאיר   ישעי מעלה החמישה גבעת יערים טל שחר
צור הדסה מטע בית נקופה   מבוא ביתר נווה מיכאל גבעת ישעיהו צור הדסה
  נס הרים זכריה   מוצא עילית נס הרים גפן  
  צור הדסה זנוח   נווה שלום צור הדסה יד השמונה  
  צלפון מחסיה   נחשון צלפון לוזית  
  רמת רחל מסילת ציון   עמינדב   מסילת ציון  
  תעוז צפרירים   צור הדסה   נווה אילן  
  תרום קרית ענבים       נחושה  
    שואבה       נטף  
    שורש       נתיב הל''ה  
    שריגים       צובה  
            צרעה  
            רמת רזיאל  
            שדות מיכה  
            שריגים  
            תירוש  
22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021        
אשתאול אביעזר רמת רחל אורה        
בר גיורא אדרת   טל שחר        
כפר אוריה בית מאיר   ישעי        
מטע בית נקופה   מבוא ביתר        
נס הרים זכריה   מוצא עילית        
צור הדסה כסלון   נווה שלום        
צלפון מסילת ציון   נחשון        
רמת רחל קרית ענבים   עמינדב        
תעוז שואבה   צור הדסה        
תרום שורש            
  שריגים            

תכנית פינוי קרטון לחודש דצמבר 2020

דו"ח תאריכי פינוי קרטון למיחזור - מבוצע ע"י אמניר

01/12/2020 02/12/2020 03/12/2020 07/12/2020 08/12/2020
אביעזר רמת רחל אורה גיזו אביעזר
אדרת   טל שחר הראל אבן ספיר
בית מאיר   ישעי כפר אוריה גבעת יערים
בית נקופה   מבוא ביתר מעלה החמישה גבעת ישעיהו
זכריה   מוצא עילית נווה מיכאל גפן
כסלון   נווה שלום נס הרים יד השמונה
מסילת ציון   נחשון צור הדסה לוזית
קרית ענבים   עמינדב צלפון מסילת ציון
שואבה   צור הדסה   נווה אילן
שורש       נחושה
שריגים       נחם
        נטף
        נתיב הל''ה
        עגור
        צובה
        צרעה
        רמת רזיאל
        שדות מיכה
        שריגים
        תירוש
10/12/2020 14/12/2020 15/12/2020 16/12/2020 17/12/2020
בית זית אשתאול אביעזר רמת רחל אורה
בקוע בר גיורא אדרת   טל שחר
טל שחר כפר אוריה בית מאיר   ישעי
צור הדסה מטע בית נקופה   מבוא ביתר
  נס הרים זכריה   מוצא עילית
  צור הדסה זנוח   נווה שלום
  צלפון מחסיה   נחשון
  רמת רחל מסילת ציון   עמינדב
  תעוז צפרירים   צור הדסה
  תרום קרית ענבים    
    שואבה    
    שורש    
    שריגים    
21/12/2020 22/12/2020 24/12/2020 28/12/2020 29/12/2020
הראל אביעזר בית זית אשתאול אביעזר
כפר אוריה אבן ספיר בקוע בר גיורא אדרת
מעלה החמישה גבעת יערים טל שחר כפר אוריה בית מאיר
נווה מיכאל גבעת ישעיהו צור הדסה מטע בית נקופה
נס הרים גפן   נס הרים זכריה
צור הדסה יד השמונה   צור הדסה כסלון
צלפון לוזית   צלפון מסילת ציון
  מסילת ציון   רמת רחל קרית ענבים
  נווה אילן   תעוז שואבה
  נחושה   תרום שורש
  נטף     שריגים
  נתיב הל''ה      
  צובה      
  צרעה      
  רמת רזיאל      
  שדות מיכה      
  שריגים      
  תירוש      
30/12/2020 31/12/2020      
רמת רחל אורה      
  טל שחר      
  ישעי      
  מבוא ביתר      
  מוצא עילית      
  נווה שלום      
  נחשון      
  עמינדב      
  צור הדסה