תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש מרץ 2022

01/03/2022 13/03/2022 14/02/2022 15/03/2022
צור הדסה אשתאול בית זית אביעזר
  בקוע בית מאיר אבן ספיר
  גבעת ישעיהו בית נקופה אדרת
  גיזו יד השמונה אורה
  גפן כסלון בר גיורא
  הראל מוצא עילית מבוא ביתר
  זכריה מעלה החמישה מטע
  זנוח נווה אילן נווה מיכאל
  טל שחר נטף נס הרים
  ישעי עין ראפה נתיב הל''ה
  כפר אוריה צובה עמינדב
  לוזית קרית ענבים צור הדסה
  מחסיה רמת רזיאל רמת רחל
  מסילת ציון שואבה  
  נווה שלום שורש  
  נחושה קרית יערים  
  נחם    
  נחשון    
  עגור    
  צלפון    
  צפרירים    
  צרעה    
  שריגים    
  תירוש    
  תעוז    
  תעוז    
  תרום    

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש פברואר 2022

01/02/2022 13/02/2022 14/02/2022 15/02/2022
צור הדסה אשתאול בית זית אביעזר
  בקוע בית מאיר אבן ספיר
  גבעת ישעיהו בית נקופה אדרת
  גיזו יד השמונה אורה
  גפן כסלון בר גיורא
  הראל מוצא עילית מבוא ביתר
  זכריה מעלה החמישה מטע
  זנוח נווה אילן נווה מיכאל
  טל שחר נטף נס הרים
  ישעי עין ראפה נתיב הל''ה
  כפר אוריה צובה עמינדב
  לוזית קרית ענבים צור הדסה
  מחסיה רמת רזיאל רמת רחל
  מסילת ציון שואבה  
  נווה שלום שורש  
  נחושה קרית יערים  
  נחם    
  נחשון    
  עגור    
  צלפון    
  צפרירים    
  צרעה    
  שריגים    
  תעוז    
  תעוז    
  תרום    

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש ינואר 2022

04/01/2022 16/01/2022 17/01/2022 18/01/2022
צור הדסה אשתאול בית זית אורה
  בקוע בית מאיר אביעזר
  גבעת ישעיהו בית נקופה אבן ספיר
  גיזו יד השמונה אדרת
  גפן כסלון אורה
  הראל מוצא עילית בר גיורא
  זכריה מעלה החמישה מבוא ביתר
  זנוח נווה אילן מטע
  טל שחר נטף נווה מיכאל
  ישעי עין ראפה נס הרים
  כפר אוריה צובה נתיב הל''ה
  לוזית קרית ענבים עמינדב
  מחסיה רמת רזיאל צור הדסה
  מסילת ציון שואבה רמת רחל
  נווה שלום שורש  
  נחושה קרית יערים  
  נחם    
  נחשון    
  עגור    
  צלפון    
  צפרירים    
  צרעה    
  שריגים    
  תירוש    
  תעוז    
  תרום    

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש דצמבר 2021

09.12.2021 20.12.2021 21.12.2021 22.12.2021 23.12.2021
צור הדסה נווה אילן אשתאול בית זית אורה
    בקוע בית מאיר אביעזר
    גבעת ישעיהו בית נקופה אבן ספיר
    גיזו יד השמונה אדרת
    גפן כסלון אורה
    הראל מוצא עלית בר גיורא
    זכריה מעלה החמישה מבוא ביתר
    זנוח נטף מטע
    טל שחר עין רפא נווה מיכאל
    ישעי צובה נס הרים
    כפר אוריה קרית ענבים נתיב הלה
    לוזית רמת רזיאל עין הרים
    מחסיה שואבה עמינדב
    מסילת ציון שורש צור הדסה
    עין נקובה גבעת יערים רמת רחל
    נווה שלום    
    נחושה    
    שדות מיכה    
    נחם    
    נחשון    
    עגור    
    צלפון    
    צפרירים    
    צרעה    
    שריגים    
    תירוש    
    תעוז    
    תרום    

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש נובמבר 2021

10/11/2021 15/11/2021 18/11/2021 22/11/2021 24/11/2021
צור הדסה אשתאול בית זית נווה אילן אביעזר
  בקוע בית מאיר   אבן ספיר
  גבעת ישעיהו בית נקופה   אדרת
  גיזו יד השמונה   אורה
  גפן כסלון   בר גיורא
  הראל מוצא עילית   מבוא ביתר
  זכריה מעלה החמישה   מטע
  זנוח נטף   נווה מיכאל
  טל שחר עין ראפה   נס הרים
  ישעי צובה   נתיב הל''ה
  כפר אוריה קרית ענבים   עין כרם בי''ס חקלאי
  לוזית רמת רזיאל   עמינדב
  מחסיה שואבה   צור הדסה
  מסילת ציון שורש   רמת רחל
  נווה שלום קרית יערים    
  נחושה      
  נחם      
  נחשון      
  עגור      
  צלפון      
  צלפון      
  צפרירים      
  צרעה      
  שריגים      
  תירוש      
  תעוז      
  תעוז      
  תרום      

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש אוקטובר 2021

03/10/2021 10/10/2021 18/10/2021 21/10/2021 24/10/2021 25/10/2021
אביעזר צור הדסה אשתאול בית זית אביעזר נווה אילן
אבן ספיר   בקוע בית מאיר אבן ספיר  
אדרת   גבעת ישעיהו בית נקופה אדרת  
אורה   גיזו יד השמונה אורה  
אורה   גפן כסלון בר גיורא  
בר גיורא   הראל מוצא עילית מבוא ביתר  
מבוא ביתר   זכריה מעלה החמישה מטע  
מטע   זנוח נטף נווה מיכאל  
נווה מיכאל   טל שחר עין ראפה נס הרים  
נס הרים   ישעי צובה נתיב הל''ה  
נתיב הל''ה   כפר אוריה קרית ענבים עמינדב  
עין כרם בי''ס חקלאי   לוזית רמת רזיאל צור הדסה  
עמינדב   מחסיה שואבה רמת רחל  
צור הדסה   מסילת ציון שורש    
רמת רחל   נווה שלום קרית יערים    
    נחושה      
    נחם      
    נחשון      
    עגור      
    צלפון      
    צפרירים      
    צרעה      
    שריגים      
    תירוש      
    תעוז      
    תרום      

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש ספטמבר 2021

01/09/2021 08/09/2021 22/09/2021 26/09/2021 29/09/2021
נווה אילן צור הדסה אביעזר אשתאול נווה אילן
    אבן ספיר בית זית  
    אדרת בית מאיר  
    אורה בית נקופה  
    בר גיורא בקוע  
    מבוא ביתר גבעת ישעיהו  
    מטע גיזו  
    נווה מיכאל גפן  
    נס הרים הראל  
    נתיב הל''ה זכריה  
    עמינדב זנוח  
    צור הדסה טל שחר  
    רמת רחל יד השמונה  
      ישעי  
      כסלון  
      כפר אוריה  
      לוזית  
      מוצא עילית  
      מחסיה  
      מסילת ציון  
      מעלה החמישה  
      נווה שלום  
      נחושה  
      נחם  
      נחשון  
      נטף  
      עגור  
      עין ראפה  
      צובה  
      צלפון  
      צפרירים  
      צרעה  
      קרית ענבים  
      רמת רזיאל  
      שואבה  
      שורש  
      שריגים  
      תירוש  
      תעוז  
      קרית יערים  

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש אוגוסט 2021

26/08/2021 23/08/2021 12/08/2021 05/08/2021 01/08/2021
אורה  בית זית  צור הדסה נווה אילן אשתאול
אביעזר  בית מאיר      בקוע
אבן ספיר  בית נקופה מיכל 2     גבעת ישעיהו
אדרת  יד שמונה      גיזו
אורה כסלון      גפן
אשתאול מוצא עילית      הראל
בקוע קיבוץ מעלה החמישה     זכריה
בר גיורא  נטף     זנוח
גבעת ישעיהו עין ראפה     טל שחר
גיזו קיבוץ צובה     ישעי
גפן קרית ענבים     כפר אוריה
הראל רמת רזיאל     לוזית
זכריה שואבה      מחסיה
זנוח שורש     מסילת ציון
טל שחר גבעת יערים      נווה שלום
ישעי        נחושה
כפר אוריה       נחם
לוזית       נחשון
מבוא ביתר       עגור
מחסיה       צלפון
מטע       צפרירים
מסילת ציון       צרעה
נווה מיכאל       שריגים
נווה שלום       תירוש
נחושה       תעוז
נחם       תרום
נחשון        
נס הרים        
נתיב הל''ה        
עגור        
עמינדב        
צור הדסה        
צלפון        
צפרירים        
צרעה        
רמת רחל        
שריגים        
תירוש        
תעוז        
תרום        

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש יולי 2021

01/07/2021 08/07/2021 14/07/2021 26/07/2021 28/07/2021 29/07/2021
אשתאול נווה אילן צור הדסה בית זית אביעזר אשתאול
בקוע     בית מאיר אבן ספיר בקוע
גבעת ישעיהו     בית נקופה אדרת גבעת ישעיהו
גיזו     יד השמונה אורה גיזו
גפן     כסלון בר גיורא גפן
הראל     מוצא עילית מבוא ביתר הראל
זכריה     מעלה החמישה מטע זכריה
זנוח     נטף נווה מיכאל זנוח
טל שחר     עין ראפה נס הרים טל שחר
ישעי     צובה נתיב הל''ה ישעי
כפר אוריה     קרית ענבים עין כרם בי''ס חקלאי כפר אוריה
לוזית     רמת רזיאל עמינדב לוזית
מחסיה     שואבה צור הדסה מחסיה
מסילת ציון     שורש רמת רחל מסילת ציון
נווה שלום     קרית יערים   נווה שלום
נחושה         נחושה
נחם         נחם
נחשון         נחשון
עגור         עגור
צלפון         צלפון
צפרירים         צפרירים
צרעה         צרעה
שריגים         שריגים
תירוש         תירוש
תעוז         תעוז
תרום         תרום

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש יוני 2021

06/06/2021 10/06/2021 20/06/2021 27/06/2021
אביעזר נווה אילן צור הדסה בית זית
אבן ספיר     בית מאיר
אבן ספיר     בית נקופה
אדרת     יד השמונה
אורה     כסלון
אשתאול     מוצא עילית
בקוע     מעלה החמישה
בר גיורא     נטף
גבעת ישעיהו     עין ראפה
גיזו     צובה
גפן     קרית ענבים
הראל     רמת רזיאל
זכריה     שואבה
טל שחר     שורש
ישעי     קרית יערים
כפר אוריה      
לוזית      
מבוא ביתר      
מחסיה      
מטע      
מסילת ציון      
מפעלי נחם הר טוב      
נווה מיכאל      
נווה שלום      
נחושה      
נחם      
נחשון      
נס הרים      
נתיב הל''ה      
עגור      
עין כרם בי''ס חקלאי      
עמינדב      
צור הדסה      
צלפון      
צפרירים      
צרעה      
רמת רחל      
שריגים      
תירוש      
תעוז      
תרום      

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש מאי 2021

02/05/2021 04/05/2021 06/05/2021 16/05/2021 19/05/2021 30/05/2021
בית זית אביעזר אשתאול נווה אילן צור הדסה בית זית
בית מאיר אבן ספיר בקוע     בית מאיר
בית נקופה אדרת גבעת ישעיהו     בית נקופה
יד השמונה אורה גיזו     יד השמונה
כסלון בר גיורא גפן     כסלון
מוצא עילית מבוא ביתר הראל     מוצא עילית
מעלה החמישה מטע זכריה     מעלה החמישה
נטף נווה מיכאל זנוח     נטף
עין ראפה נס הרים טל שחר     עין ראפה
צובה נתיב הל''ה ישעי     צובה
קרית ענבים עין כרם בי''ס חקלאי כפר אוריה     קרית ענבים
רמת רזיאל עמינדב לוזית     רמת רזיאל
שואבה צור הדסה מחסיה     שואבה
שורש רמת רחל מסילת ציון     שורש
קרית יערים   נווה שלום     קרית יערים
    נחושה      
    נחם      
    נחשון      
    עגור      
    צלפון      
    צפרירים      
    צרעה      
    שריגים      
    תירוש      
    תעוז      
    תרום      

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודש אפריל 2021

05/04/2021 07/04/2021 08/04/2021 15/04/2021 21/04/2021
בית זית מושב אורה הוסטל אביבים נווה אילן צור הדסה
בית מאיר אביעזר אשתאול    
בית נקופה אבן ספיר בקוע    
יד השמונה אדרת גבעת ישעיהו    
כסלון בר גיורא גבעת שמש    
מוצא עילית מבוא ביתר גיזו    
מעלה החמישה מטע גפן    
נטף נווה מיכאל הראל    
עין ראפה נס הרים זכריה    
צובה נתיב הל"ה זנוח    
קרית ענבים עין כרם בי"ס חקלאי טל שחר    
רמת רזיאל עמינדב ישעי    
שואבה צור הדסה כפר אוריה    
שורש רמת רחל לוזית    
קרית יערים   מחסיה    
    מסילת ציון    
    מפעלי נחם - הר טוב    
    נווה שלום    
    נחושה    
    נחם    
    נחשון    
    עגור    
    צלפון    
    צפרירים    
    צרעה    
    שריגים    
    תירוש    
    תעוז    
    תרום    

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודשים פברואר 2021

08/03/2021 10/03/2021 11/03/2021 18/03/2021 24/03/2021
בית זית אביעזר אשתאול נווה אילן צור הדסה 
בית מאיר אבן ספיר בקוע    
בית נקופה אדרת גבעת ישעיהו    
יד השמונה אורה גיזו    
כסלון בר גיורא גפן    
מוצא עלית מבוא ביתר הראל    
מעלה החמישה מטע זכריה    
נטף נוה מיכאל זנוח    
עין ראפה נס הרים טל שחר    
צובה נתיב הל"ה ישעי    
קרית ענבים עין הרים בי"ס חקלאי כפר אוריה    
רמת רזיאל עמינדב לוזית    
שואבה צור הדסה מחסיה    
שורש רמת רחל מסילת ציון    
גבעת יערים   מפעלי נחם הר טוב    
    עין נקובה    
    נווה שלום    
    נווה שלום    
    נחושה     
    נחם    
    נחשון    
    עגור    
    צלפון    
    צפרירים    
    צרעה    
    שריגים    
    תירוש    
    תעוז    
    תרום    

תכנית פינוי נייר/עיתון לחודשים ינואר פברואר 2021

13/01/2021 15/01/2021 18/01/2021 28/01/2021
בית זית אביעזר אשתאול נווה אילן
בית מאיר אבן ספיר בקוע  
בית נקופה אדרת גבעת ישעיהו  
יד השמונה אורה גיזו  
כסלון בר גיורא גפן  
מוצא עילית מבוא ביתר הראל  
מעלה החמישה מטע זכריה  
נטף נווה מיכאל זנוח  
עין ראפה נס הרים טל שחר  
צובה נתיב הל''ה ישעי  
קרית ענבים עין כרם בי''ס חקלאי כפר אוריה  
רמת רזיאל עמינדב לוזית  
שואבה צור הדסה מחסיה  
שורש רמת רחל מסילת ציון  
קרית יערים   מפעלי נחם הר טוב  
    נווה שלום  
    נחושה  
    נחם  
    נחשון  
    עגור  
    צלפון  
    צפרירים  
    צרעה  
    שריגים  
    תירוש  
    תעוז  
    תרום  
10/02/2021 12/02/2021 15/02/2021 25/02/2021
בית זית אביעזר אשתאול נווה אילן
בית מאיר אבן ספיר בקוע  
בית נקופה אדרת גבעת ישעיהו  
יד השמונה אורה גיזו  
כסלון בר גיורא גפן  
מוצא עילית מבוא ביתר הראל  
מעלה החמישה מטע זכריה  
נטף נווה מיכאל זנוח  
עין ראפה נס הרים טל שחר  
צובה נתיב הל''ה ישעי  
קרית ענבים עין כרם בי''ס חקלאי כפר אוריה  
רמת רזיאל עמינדב לוזית  
שואבה צור הדסה מחסיה  
שורש רמת רחל מסילת ציון  
קרית יערים   מפעלי נחם הר טוב  
    נווה שלום  
    נחושה  
    נחם  
    נחשון  
    עגור  
    צלפון  
    צפרירים  
    צרעה  
    שריגים  
    תירוש  
    תעוז  
    תרום  

 

תכנית פינוי נייר/עיתון חודש דצמבר 2020

06/12/2020 17/12/2020 18/12/2020 20/12/2020
נווה אילן  בית זית אשתאול אביעזר
  בית מאיר בקוע אבן ספיר
  בית נקופה גבעת ישעיהו אדרת
  יד השמונה גיזו אורה
  כסלון גפן בר גיורא
  מוצא עילית הראל מבוא ביתר
  מעלה החמישה זכריה מטע
  נטף זנוח נווה מיכאל
  עין ראפה טל שחר נס הרים
  צובה ישעי נתיב הל''ה
  קרית ענבים כפר אוריה עין כרם בי''ס חקלאי
  רמת רזיאל לוזית עמינדב
  שואבה מחסיה צור הדסה
  שורש מסילת ציון רמת רחל
  קרית יערים נווה שלום  
    נחושה  
    נחם  
    נחשון  
    עגור  
    צלפון  
    צפרירים  
    צרעה  
    שריגים  
    תירוש  
    תעוז  
    תרום  

 

תכנית פינוי נייר נובמבר 2020.pdf