תכנית סל תרבות- חשיפת הילדים לאמנויות השונות:

תכנית סל תרבות הינה תכנית חשיפה ליצירות מתחומי האמנות השונים מטרות הפעילות הן רבות ובינהן: פיתוח טעם אמנותי  וחוש הביקורת. בכך מעניקה לילדים כלים לצפייה ומייצרת בוגר אשר בחייו הבוגרים יהיה שוחר אמנות איכותית. 

ההחלטות בדבר היצירות בהן צופים התלמידים והילדים נעשות באמצעות וועדת רפרטואר המשתפת  אנשי חינוך, מינהל חינוך מורים גננות ומשרד החינוך. 

הוועדה מתכנסת מספר פעמים בשנה על מנת לתכנן, למשב לבקר ולצפות במופעים שונים. כל זאת במסגרת בחירת התכנים והמופעים בהם יצפו ילדי הגנים במהלך השנה, 

ישנם כמה מהעקרונות המנחים את תכנית סל תרבות ובהם: 

חשיבה על היצע אחר ושונה לתרבות הרייטינג היום, תוך מודעות לעובדה שלא כל הילדים מבקרים באופן תדיר במוזיאון או צופים במופע מחול מוסיקה ותיאטרון. 

הרחבת אופקים – המפגש עם אמנות מרחיב את עולמו התרבותי של התלמיד. 

העשרה רוחנית – המפגש עם אמנות מפקיע את הצופה מן החומרנות וההישגיות, ותורם ליצירת ראיית עולם מורכבת. 

פיתוח כישורי הערכה וטיפוח טעם אישי – ההיכרות עם האמנות במיטבה ועם מגוון רחב של סוגות וסגנונות מעניקה לתלמיד אמות מידה להערכה, ומפתחת בו כישורי ביקורת.

סובלנות וקשב לזולת - אמנות איכותית מתבוננת במציאות מנקודת ראות מורכבת, ומעניקה לה פרשנויות שונות. היא מזמנת לצופה אפשרות להבין את רגשות האחר, ובכך תורמת לפיתוח רגישות, סובלנות ואמפתיה.

חלק מהבחירה עוסק בשיקולי התאמת המופע למן-עד הגדול של הגילאים, תכנון והכנת חומרים לגננות לקראת הצפייה במופע ואף רעיונות לפעילות אוורור רגשי ועיבוד הרשמים אחרי הצפייה.