מסמכים נלווים לבקשה לרישיון עסק

 1. חוזה שכירות / אישור בעלות על הנכס
 2. אישור פתיחת תיק ארנונה ממחלקת הגביה

 

בטיחות

עסקים בהם תידרש תכנית בטיחות בעת הגשת הבקשה או חידוש רישיון העסק:

 1. בריכות שחיה
 2. גני אירועים/אולמות שמחה
 3. בתי מלון
 4. מפעלי ייצור
 5. מחסני חומ"ס
 6. אירועים תחת כיפת השמים

 

רוכלות מזון

 1. לא תאושר רוכלות מזון בסמיכות לעסק קיים המוכר מזון (מאותו סוג).
 2. לא תאושר רוכלות בשטח פרטי.
 3. לא תאושר רוכלות במקומות בהם הדבר מהווה הפרעה לתנועה לפי שיקול דעת רשות הרישוי.
 4. הגשת המסמכים לרוכלות מזון תעשה לפי השלבים הבאים:
  1. הגשת בקשה לרישיון עסק
  2. צילום ת.ז של מפעיל הרוכלות
  3. אישור בעל השטח בו ניצבת הרוכלות
  4. רישיון רכב
  5. מפה אשר בה מצוין מיקום הרוכלות
  6. תכנית פנימית וחתך חזית של הרוכלות בקנ"מ של 1:50
  7. רשימת המוצרים הנמכרים ברוכלות
  8. כל משטחי העבודה המדפים והרצפה יהיו מחומר הניתן לניקוי בנקל.
  9. הרוכלות לא תחובר לתשתיות קבועות (מים, חשמל, ביוב)
  10. תשלום אגרה
 5. הגשה בקשה לרוכלות כללית תעשה לפי השלבים הבאים:
  1. הגשת בקשה לרישיון עסק
  2. צילום ת.ז
  3. צילום רישיון רכב
  4. מפה שבה מצוין מיקום הרוכלות
  5. תשלום אגרה

עסקים בהם תידרש תכנית נגישות וחוות דעת יועץ נגישות

1.     כל שימוש המקבל קהל ,ציבור.
2.     מבני משרדים.
3.     מבני תעשיה המשלב משרדים.
4.     כל שימוש אחר ע"פ חוק הנגישות במקומות ציבוריים.

 

עסקי מזון כללי

כל מקום העוסק במכירת מזון יצורו עיבודו או אחסנתו יהיה מחויב להציג לרשות הרישוי הסכם הדברה חתום עם מדביר מוסמך.

 

שעות פתיחה וסגירה של עסקים

 • בריכות שחיה – 8:00 – 23:00
 • חנויות מכל הסוגים 6:00 – 21:00
 • מחסנים מכל הסוגים 7:00 – 18:00
 • מפעלים 7:00 – 18:00
 • בתי מלאכה לתעשייה קלה 8:00 – 17:00
 • מסעדות בתי קפה 9:00 – 23:00
 • גני אירועים אולמות שמחה 9:00 – 24:00
 • דיסקוטקים / פאבים 11:00 – 23:00
 • חדרי כושר וסטודיו למחול וכדומה 9:00 – 22:00


הערות:

 1. יש לציין כי המדובר הינו בעסקים בתוך הישובים או הסמוכים לבתי מגורים להוציא עסקים הפועלים באזורי התעשייה או בפאתי הישובים במרחק רב מהבתים.
 2. בסמכות ראש רשות הרישוי לאשר חריגה מהוראות אלו לפי שיקול דעתו.