בקשה לאירוע חד פעמי (במקום בו היתר הבניה או השטח לא מאפשרים אירועים)

 • יידרש אישור משולב של מח' רישוי עסקים והוועדה המקומית .
 • תרשים אירוע.
 • מהנדס בטיחות.
 • מהנדס קונסטרוקציה.
 • התחייבות להשבת השטח לקדמותו תוך ימים.
 • פתרון חניה זמני.
 • אישור בעל הקרקע.
 • אישור הוועדה המקומית.

 

בקשה למגרסות בשטחי בניה

 • יידרש אישור משולב שלמחלקת רישוי עסקים והוועדה המקומית.
 • תרשים העמדה תואם תב"ע.
 • סימון מרחקים מאזור מגורים או אחר.
 • אישור עקרוני של הוועדה המקומית.
 • התחייבות משפטית כי אין הבאת חומר מחוץ לאתר גריסה, וכן החומר הנגרס משמש את צרכי הבניה באתר זה.