מוטי כהן
מנהל היחידה לתרבות יהודית ישראלית וניהול תחום הקבורה
029958979
0523805860