שם הישוב  שם הבלנית מס' טלפון שם הישוב שם הבלנית מס' טלפון
אשתאול בוטא אסתר

077-5517894

052-3317053

מחסיה אמויאל מרים
 

9915893

050-4103665

5639714 - עב'

אביעזר מאיר אסתר

077-9113822

050-7230465

9917711 -עב'

מטע אלקיים תמר
 
בעל/יעקב

5701674

050-8845744

050-6265183

אבן ספיר
 
    מסילת ציון אליהו פנינה 9913186
אדרת אליהו חנה

9912478

052-4627447

נחם דוד אביבה

9915519

050-2640012

אורה-עמינדב לחיאני רינה

6434729

050-2054428

נחושה דוד לין

050-2460025

08-6885590

בית מאיר זר טובה
קלי מרים

5343379

5342654

052-7640998

נס הרים אליהו חנה

5333068

050-5739055

6296309 - עב'

בר גיורא כלפון מרים
אלי/בעל

5345521

057-5400438

עגור אשכנזי שרה

9913065

054-8487254

בקוע שרעבי אורלי 052-7726902 צלפון לדאני אריאלה
 

9919760

050-7363504

גבעת ישעיהו
 
ביטון שרית
שמעון/בעל

9994703

052-7250643

צפרירים שרעבי פנינה
 
רפאל/בעל

077-7911097

057-7230729

057-7218345

גבעת יערים טרם רינה

5341015-בית

5335356 –ע'

050-4388002

רוגלית שושן חיה

9931150 –עב'

050-8456565

9912028

גפן
 
פרץ יהודית

08-8585877

054-4726139

רמת רזיאל הראל מלכה

5344007

052-6377672

זכריה דוד מרגלית

9913575

052-4246228

שדות מיכה פרץ מיכל

9911562

050-4118422

זנוח אוחיון  שונטל 9915814 שריגים בן נון רחל

054-4693396

9993476

ישעי בשארי פנינה

9911505

054-4911503

תירוש אבוקסיס תמר

08-8587657

050-7312165

כסלון
 
טדגי אורה
 

5344136

050-4145113

תעוז אליאס אסתר

9913247

052-5671939

כפר אוריה אטיאס מזל

5327670

052-7155821

תרום דמארי נאוה

077-2096433

057-3197664

5331010 - עב'

לוזית ביטון דבורה

9913499

054-5285487