הרישום לכתה א' מתבצע באמצעות אתר האינטרנט ובמזכירויות בתי הספר היסודיים.

הרישום הסתיים במשרדי המועצה, להמשך רישום יש לפנות לבית הספר עפ"י המיפוי מלבד צורים, הדסים, מעיינות

יש לגשת לביה"ס ע"פ אזורי המיפוי עם תעודות זהות של שני ההורים מעודכנת בכתובת המגורים במטה יהודה לצורך המשך תהליך הרישום והשלמת פרטים נוספים.

  • הרישום לביה"ס קס"ם מתבצע רק בביה"ס קס"ם .
  • הרישום לביה"ס נווה שלום מתבצע רק בביה"ס נווה שלום.
 

הראל נחשון ואשתאול

 
תושבי הראל נחשון ואשתאול היקרים ,
בהתאם להחלטות תכנית המיפוי המועצתית משנת 2012, ובהתאם להחלטות מנהל החינוך והתהליך שבוצע מול התושבים והיישובים -  יתבצע רישום לכיתה א' בשנה הבאה לבית הספר " הר טוב יסודי " ולבית הספר " השחר " באופן הבא :
  • תושבי הראל ונחשון יירשמו לכיתה א' בבית הספר ה"שחר".
  • תושבי אשתאול בכיתה א' ( המעוניינים בבית ספר ממלכתי ) – יירשמו ביה"ס " הר טוב יסודי".