הרישום לכתה א' מתבצע באמצעות אתר האינטרנט ובמזכירויות בתי הספר היסודיים.

יש לגשת לביה"ס ע"פ אזורי המיפוי עם תעודות זהות של שני ההורים מעודכנת בכתובת המגורים במטה יהודה לצורך המשך תהליך הרישום והשלמת פרטים נוספים.

  • הרישום לביה"ס קרוב מתבצע רק בביה"ס על פי מיפוי .
  • הרישום לביה"ס קס"ם מתבצע רק בביה"ס קס"ם .
  • הרישום לביה"ס נווה שלום מתבצע רק בביה"ס נווה שלום.