הרישום לביה"ס לביא הסתיים במינהל החינוך, יש לגשת לביה"ס לבצע רישום.

רישום לבתי הספר "הדסים" ו"צורים"

הרישום לבתי הספר "הדסים" ו"צורים" א' עד ו'  יתחדש במועד ב'

את הרשום ניתן לבצע רק במינהל החינוך במועצה בין התאריכים 01/05/19 עד 15/05/19