הרישום לביה"ס לביא נעשה באמצעות האינטרנט ובמזכירות ביה"ס.

רישום לבתי הספר "הדסים" ו"צורים"

הרישום לבתי הספר "הדסים" ו- "צורים" יתבצע באופן הבא:

שלב א' – רישום באתר האינטרנט ל"הדסים" + "צורים". להרשמה לחצו כאן

שלב ב' – מילוי טופס שאלון מקוון: בקשה לרישום כתה א' ב- "צורים" ו"הדסים" לשנה"ל תש"פ

למעבר לטופס בקשה לשיבוץ כתות א' לבתי הספר "צורים" ו"הדסים" – תש"פ לחץ כאן