קורס גישור מקצועי מסמיך בהיקף של 60 שעות

מסגרת הקורס: 10 מפגשים רציפים, פעם בשבוע, בימי רביעי , בין השעות  16:00 – 21:00

תאריך פתיחת הקורס: חודש מאי 2020 (יתכן שינוי במועד - תלוי במצב הרשמה)

מוסד מכשיר: מכון גבים לגישור

עלות למשתתף/ת: 1,400 ₪

 

יעדים

 1. רכישת מיומנויות והקניית כלי עבודה ישימים ומקצועיים לניהול משאים ומתנים וקונפליקטים בקהילה ובסביבתה.
 2. הבנה והפנמה של הגישור ככלי מעשי וכדרך חיים.
 3. חיזוק המודעות להשלכות הארגוניות, החברתיות והלאומיות של הגישור בישראל.
 4. פיתוח מודעות והנחלת נקודת התייחסות שונה לתחום הקונפליקטים בקהילה ובכלל.
 5. חשיפת המשתתפים לפוטנציאל העמוק הטמון בגישור, כולל היבטיו הטרנספורמטיביים.
 6. שיפור ביצועים והעצמת המשתתפים כמובילי דרך במערכות שונות.
 7. הכשרת והסמכת מגשרים מקצועיים (לתעודה).
 

 

מפגש תכנים מרכזיים

1

פתיחה ומבוא

 • הכרות ותאום ציפיות.
 • זיהוי תגובות אישיות במצבי קונפליקט ומו"מ.
 • תפיסת ה- win-win - תיאוריה ומציאות.
 • מודלים ליישוב קונפליקטים.
 • הגדרת הגישור.

 

2

מבוא לגישור

 • הגדרות אלטרנטיביות לתפיסת הקונפליקט ותפיסת העולם של ה- ADR.
 • אלמנטים במו"מ אינטגרטיבי.
 • תפקיד המגשר - מאפייניו ומורכבותו.
 • עקרונות הגישור.
 • סקירת תהליך הגישור.

 

3

שלב ההכנה

 • שלב ההכנה.
 • לימוד והתנסות במודל אינטגרטיבי לניתוח קונפליקטים.
 • פרמטרים בהבנת הקונפליקט – מקורות, דינמיקה, סגנונות ועוד.
 • מיפוי קונפליקטים לאור המודל.

 

4

השלמת הכנה ושלב הפתיחה

 • התנגדויות לגישור וגיוס לתהליך.
 • התארגנות למפגש הגישור.
 • שלב הפתיחה.
 • סרט הדרכה – הדגמת התהליך.

5

שלב זיהוי נושאים וצרכים (ההקשבה)

 • שלב זיהוי נושאים וצרכים / ההקשבה.
 • מיומנויות הקשבה בתשומת לב.
 • מעבר ממסרים חוסמים למסרים מקדמים בדיאלוג תקוע ובשיחה קשה.
 • סימולציה לא מונחית וניתוח במליאה.

6

שלבי ההגדרה המחודשת והמו"מ

 • שלב ההגדרה המחודשת - "ציר התהליך".
 • סרט המחשה.
 • Co-Mediation – יתרונות וסיכונים.
 • סימולציה מונחית. 

7

שלבי המו"מ וההסכם

 • יצירת דיאלוג ופיתוח חלופות.
 • התכנסות לקראת הסכמה.
 • שלב ההסכם וניסוח חוזה.
 • סימולציה מונחית.

8

התמודדות עם מכשולים

 • התמודדות עם מכשולים.
 • Caucusing.
 • סימולציה מונחית.

9
מקום המגשר זוויות נוספות

 • סגנונות גישור – מודל  Riskin – לימוד ודיון.
 • דילמות אתיות בגישור.
 • סימולציה מונחית.

 

10
סיכום

 • סימולציה מונחית מסכמת – קונפליקט מורכב.
 • התפתחות הגישור בארץ ובעולם - עבר, הווה ועתיד.
 • דיון: הרלוונטיות של הגישור למשתתפים.
 • משוב, סיכום ופרידה.