אודות התוכנית:

"קהילה תומכת" -תוכנית המספקת מגוון שירותים לשיפור חייו של האדם המבוגר בביתו. במסגרת התוכנית מקבלים חבריה מגוון שירותים המסייעים לשמירה על איכות חיים עצמאית ופרטית. המנויים בקהילה תומכת - מקבלים סיוע בבית וממשיכים באורח חיים עצמאי.

סל השירותים:

לחצן קריאה - בכל בית מותקן לחצן קבע המחובר למוקד חירום בכל שעות היום והלילה. בנוסף, כל חבר קהילה מקבל "שעון", אותו ניתן לענוד על היד וגם הוא מחובר למוקד החירום. המוקד ייצור קשר מיידי עם מוקד רפואי, שירות אמבולנס, משטרה, מכבי אש, משפחה או אב הקהילה - על פי הצורך.כמו כן מספק המוקד מידע בתחומים שונים לפי בקשת הקשיש.

אב קהילה - אב הקהילה מקיים קשר אישי, קבוע ותומך עם חבריה. תפקידו לסייע בתחזוקת הבית ולספק מגוון שירותים, כגון: תיקונים קלים, טיפול בבעיות חשמל, צנרת, ריהוט וכד'. כמו כן מסייע אב הקהילה בהבאת תרופות ומצרכים בעת הצורך, ונמצא בקשר עם גורמי סיוע בקהילה.

שירותים רפואיים - החברים בקהילה התומכת נהנים ממגוון שירותים רפואיים הכוללים:

הזמנת רופא לביקור בית 24 שעות ביממה (תמורת 25 ₪)

מתן תרופה ראשונית עד לפתיחת קופת החולים

הזמנת אמבולנס בתשלום של 35 ₪, עפ"י אישור הרופא

פעילות חברתית - פעילות משולבת יחד עם מרכז היום בנחם, תכנית קתדרה 60+ , פעילות מיוחדת בימי ב', במרכז בנחם.


לפרטים נוספים ולהצטרפות יש לפנות - 052-7250817