שם הטופס להורדה לצפייה בקובץ חתום
צו ארנונה לשנת 2025   לצפייה בקובץ חתום
צו ארנונה לשנת 2024   לצפייה בקובץ חתום
צו ארנונה לשנת 2023   לצפייה בקובץ חתום
צו ארנונה לשנת 2022 לאחר אישור שרים   לצפייה בקובץ חתום
צו ארנונה לשנת 2021 בכפוף לאישור שרים לחצו כאן  
צו ארנונה לשנת 2020 בכפוף לאישור שרים לחצו כאן לצפייה בקובץ חתום
צו ארנונה לשנת 2020 לחצו כאן לצפייה בקובץ חתום
צו ארנונה לשנת 2019 בכפוף לאישור שרים לחצו כאן לצפייה בקובץ חתום
צו ארנונה לשנת 2019 לחצו כאן לצפייה בקובץ חתום
צו הארנונה לשנת 2018 לחצו כאן לצפייה בקובץ חתום
צו הארנונה לשנת 2017 - מותנה באישור שרים לחצו כאן לצפייה בקובץ חתום
צו מיסים לשנת 2017 לחצו כאן לצפייה בקובץ חתום
צו ארנונה מסים ואגרות לשנת 2016   לצפייה בקובץ חתום
צו ארנונה חתום לשנת 2015 לחץ כאן  
צו ארנונה חתום לשנת 2014 לחץ כאן  
קובץ הנחות לשנת 2013 לחץ כאן  
צו מיסים לשנת 2013 לחץ כאן  
צו ארנונה תקף לשנת 2011 לאחר אישור שרים לחץ כאן  
צו ארנונה תקף לשנת 2012 לחץ כאן  
צו ארנונה 2012 - מותנה באישור שרים לחץ כאן  
קובץ הנחות לשנת 2011 לחץ כאן  
אישור חריג להטלת ארנונה לחץ כאן