תעודת זהות

  • מספר תושבים: 650 
  • שנת הקמה: 1948

חזון

צובה הוא קיבוץ שיתופי המקיים חיי חברה וקהילה פעילים מאד. מערך קבלת החלטות דמוקרטי, פעילויות תרבותית מגוונת, כולל הפקות והצגות מקומיות, טיולים, חוגים בהפעלה עצמית, מיזמי מורשת, חגים ועוד.

רקע והתיישבות

מקור השם של היישוב

צובה מוזכרת בספר שמואל ב', כ"ג 36 ברשימת לוחמי דוד המלך. "יגאל בן-נתן מצבה".
שם היישוב המקראי השתמר עד התקופה הערבית - בשם סובה. בתקופה הצלבנית הוקמה בראש ההר מצודה בשם "בלמונט". ההר היפה.
שם הקיבוץ פלמ"ח-צובה משמר את מורשת הפלמ"ח. בעת הקמת הקיבוץ בחרו החברים בשם משגב-פלמ"ח, שלא אושר ע"י ועדת השמות הממשלתית וכפשרה הוחלט פלמ"ח צובה.

גילגולו של שם

הקיבוץ הוקם ע"י לוחמי הפלמ"ח, כחלק מהקיבוץ המאוחד. בעשורים הראשונים עיקר הפרנסה היתה מחקלאות מטעים, רפת וגידולי שדה באזור לכיש.
משנות ה-80 הוקם מפעל "אורן" שייצר בתחילה שמשות כחלקי חילוף לרכב וכעת מתמחה בזכוכית ממוגנת לרכבי ביטחון. בשנות ה-90 הקים הקיבוץ מפעלי תיירות מלון ואטרקציות - קיפצובה, גליתא, יקב ועוד. כיום כשליש מחברי הקיבוץ מוצאים פרנסתם מחוץ לקיבוץ.

קהילה

ועדות ישוביות

מגוון ועדות

מוסדות ציבור ושירותים

מרפאה, בית חנה לאוכלוסיית הגיל השלישי

עסקים בישוב

מפעל אורן - OSG, תיירות (מלון צובה, קיפצובה, גליתא, יקב צובה), חקלאות

יצירת קשר

  • טלפון מזכירות: 02-5347711
  • מועדי פתיחת מזכירות היישוב: 07:00
  • כתובת מייל: [email protected]
  • כתובת למשלח דואר: קיבוץ פלמ"ח צובה מיקוד: 90870000
  • אתר היישוב