להודעה על צהרוני גנים בחג פורים-תשפא לחצ כאן

צהרוני גני ילדים במטה יהודה

מיקום הצהרונים:

שעות הפעילות בצהרון:

  • בימים א' – ה' הצהרונים יפעלו משעה 14:00-עד השעה 16:00 או 16:30 לפי מסלולי הבחירה.

איך נרשמים?

מול מפעילי הצהרון –
לפרטים: רכזת צהרוני גנים שאנל אדלר 02-9958731, 050-3989988

 מה כוללת פעילות הצהרון?

ארוחת צהריים

צוות הצהרון יספק לילדים ארוחה חמה ובריאה.
המזון יהיה מזון מבושל וטרי.
תפריט הארוחות מגוון (התפריט יפורסם להורים ע"י מפעילי הצהרון בתחילת השנה)
הארוחות וההסעדה יהיו בכפוף ובהתאם לעקרונות ולכללים שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך לעניין תזונת ילדים במוסדות חינוך.
חוג שבועי- יפורסם להורים באמצעות מפעילי הצהרון- חוגים יופעלו בהתאם להנחיות משרד החינוך במתווה קורונה

סדר היום בצהרון:

  • קבלת הילדים
  • ארוחת צהריים
  • פעילות העשרה הכוללת מפגשי נושא, משחקי חברה, שעת סיפור, עבודה במוקדים שונים: מוקדי יצירה, משחקי חשיבה, משחקים בפינות הגן
  • יציאה לחצר

כמה עולה הצהרון?

עלות הצהרונים לפי מסלולי בחירה:
עד השעה 16:00 -650 ₪
עד השעה 16:30 -750 ₪

*תשלום עבור הפעלת הצהרון מעבר לימי משרד החינוך כבטבלת חגים המצורפת. לטבלת חגים לחץ כאן

אם רוצים לבטל?

בקשות לביטולים יוגשו בכתב למפעילי הצהרון בהודעה מוקדמת שבועיים מראש
1. בקשה שתוגש עד ה-14 לחודש כגון: עד 14 לחודש מרץ – יבוצע חיוב עבור חודש מרץ.
בקשה  שתוגש לאחר ה-14 לחודש כגון: לאחר ה- 14 לחודש מרץ- יבוצע חיוב גם על החודש העוקב (עבור חודש אפריל).

2. במידה ולא תימסר הודעה על ביטול השתתפות, יחויבו ההורים בתשלום של חודש נוסף, מיום הוצאת הילד מהמסגרת. הילד/ה יוכל להמשיך להשתתף בפעילות הצהרון עד לתום ימי התשלום.

הנחת אחים:

ההנחה תינתן למשפחה אשר ילדיהם רשומים לאותו מפעיל הצהרון.

ההנחה תינתן החל מהילד השני ואילך הנחה בגובה של 10%.

החזר תשלומים בתקופה קורונה:

החזר התשלומים יבוצע באופן הבא:

במידה ויש סגר/בידוד לכל הצהרון :
הורה שנמצא במסלול עד השעה 16:00יקבל החזר ליום של 25 ₪ מהיום הראשון.
הורה שנמצא במסלול עד השעה 16:30 יקבל החזר ליום של 30 ₪ מהיום הראשון.
במידה וילד בודד נכנס לבידוד הוא יקבל החזר רק מהיום ה 10(תעריף יומי כמפורט לעיל)

צילום הפעילויות:

במהלך שנת הלימודים, אנו מצלמים את הילדים בפעילויות השונות. כידוע לכם נודעת חשיבות רבה לפרסום הפעילויות.
עבורכם ההורים, זהו חלון דרכו תוכלו לחוות את הפעילויות בזמנכם הפנוי, דרך עדשת המצלמה. כולנו יודעים שתמונה אחת שווה אלף מילים.
בהתאם לחוזר מנכ"ל סעיף 3-6.3 המופיע בהוראות הקבע תשס"ג7 (א) מיום 2.11.2003 עלינו לקבל את הסכמתכם לכלול את בנכם / בתכם בפרסומים. 
בהתאם להוראות של משרד החינוך לא ייכללו בפרסום כתובות המגורים של התלמידים,  מספרי טלפון או מידע רגיש לגבי תלמידים על צנעת אישיותם, אודות משפחתם ומצבם הכלכלי או ציונים והערכות לימודיות .
למען הסר ספק: השימוש בתמונות ייעשה בקבוצות הווטסאפ הפנימיות ולא יעלו לאתר תמונות של הילדים.  
מפעילי הצהרון ישלחו לכם ההורים הודעה בדבר אישור צילום ילדיכם. הורה שלא מעוניין בצילום ילדיו יודיע על כך למפעיל הצהרון.

פיקוח ובקרה על הצהרונים:

צוות הצהרון נמצא בפיקוח ובקרה מתמיד ע"י רכזת הצהרונים של המועצה.

הפיקוח והבקרה כוללים :

  • ביקורים שוטפים בצהרונים
  • עבודה על פי נהלים מסודרים
  • פיקוח על התזונה ע"י ביקורות שוטפות של משרד בריאות

אנו מזמינים אתכם לפנות בכל נושא, אל רכזת הצהרונים שאנל אדלר, 052-7250730

באמצעות הדואר האלקטרוני: Chanel@m-yehuda.org.il