פיתוח כבישים חדשים(שבוצעו בשלוש שנים האחרונות):

 

  1. טל שחר- מקטע מרחוב נהר הירדן
  2. בית נקופא- רוב כבישי היישוב הישן
  3. עין ראפה- רוב כבישי היישוב
  4. עמינדב-רוב כבישי היישוב הישן