נהלי מחלקת ישובים קישור
לוח הזמנים והמסמכים הנדרשים לטובת העלאת מס וועד מקומי לחץ כאן
הסכם למתן רשות שימוש במבנה ציבור של הועד המקומי לחץ כאן
פורמט תקציב ועד מקומי לשנת 2020 לחץ כאן
נוהל בקשה להצעת מחיר על-פי מפרט טכני לחץ כאן
חלוקת סל שרותים 16.8.09 מז' 42 לחץ כאן
חיוב כרטיס ישוב כנגד שירות 16.8.09 מז' 43 לחץ כאן
סגירת מעגל 16.8.09 מז' 44 לחץ כאן
נהלי העסקה בישובים 03.01.10 מז' 98 לחץ כאן
נהלי עבודה מול המועצה ומכרזים בישובים 18.10.09 מז' לחץ כאן
נוהל העלאת מס חריגה 18.10.09 מז' 101 לחץ כאן
נוהל 8 נוהל גרעון מצטבר בישוב 26.01.11 מז' 229 לחץ כאן
התנהלות כספית ועדים מקומיים לחץ כאן
העסקת עובדי נוער וקהילה במועצה ובישובים לחץ כאן
תקציב שנתי ודו"ח מבוקר שנתי לועד מקומי לחץ כאן
הנחיות מנכ"ל משרד הפנים לחץ כאן
מצגת והנחיות לתקציב ודוח כספי לחץ כאן
תקציב ועדים מפורט לחץ כאן
תקציב ועד מלא לדוגמא לחץ כאן
דוח כספי ועד מקומי לחץ כאן
נוהל בקשת זיכוי עבור שכר ענק לחץ כאן
הסדרת נוהל העסקת עובדים בועד המקומי לחץ כאן
נוהל העלאת מס לועד מקומי 2015 לחץ כאן