המעון הינו מסגרת חינוכית טיפולית לילדים מגיל 6 חודשים ועד 36 חודשים.

על גילאים אלה לא חל חוק חינוך חובה ולכן המעונות מופעלים באמצעות ארגוני נשים:

  • ויצו
  • נעמת
  • אמונה
  • כולם בפיקוח משרד התמ"ת והרווחה.
  • ארגונים אלה הינם גוף המפעיל את מעונות היום.

תחום האחריות של הארגונים:

פיקוח פדגוגי, העסקת המטפלות, הזנה והפעלה שוטפת של המעון.

 

פיקוח על המעונות:

משרד התמ"ת הינו הגוף הממשלתי המפקח על הפעלת המעונות ואחראי שיופעלו בהתאם להנחיות שקבע המשרד.

במסגרת מדיניות זו ניתנת השתתפות בשכר לימוד של הילדים. לכל מעון ניתן סמל מעון המאשר את הפעלתו.

החל משנה"ל תשס"ז נקבע שכר הלימוד על פי הכנסות המשפחה. תנאי מוקדם לקבלה למעון ולקבלת ההשתתפות הכספית הינו שני בני זוג עובדים.

שכר הלימוד נקבע על בסיס הקיף משרת האם, הכנסות ההורים ומספר הנפשות במשפחה.

כל ההורים נדרשים למלא שאלון הרשמה של משרד התמ"ת לצורך בקשת השתתפות התמ"ת בשכר הלימוד.

מעטפת רישום ניתן לקבל אצל מנהלת המעון או רישום באתר האינטרנט של התמ"ת

 

מעונות בקיבוצים

המעונות מופעלים על ידי הקיבוץ כמערכת פרטית בפיקוח משרד התמ"ת. הקיבוץ קובע את שכר הלימוד וההורה חותם על הסכם ישירות מול הקיבוץ. ילדי הקיבוץ מקבלים השתתפות בשכר הלימוד  על פי הקריטריונים שקבע משרד התמ"ת לגבי מצבו הסוציו אקונומי של הקיבוץ.ילדי חוץ רשאים לפנות לתמ"ת לקבלת השתתפות על פי הכנסות המשפחה. כספי השתתפות בשכר הלימוד לקיבוצים מועברים דרך הרשות.

 

השמה של "פעוטות בסיכון"

למשפחות המטופלות על ידי אגף הרווחה ולהם ילדים במעון ניתנת הנחה על ידי משרד הרווחה רק לאחר דיון ב"ועדת פעוטות בסיכון" על פי הקריטריונים שקובע החוק.

 

פרויקט "איתור מוקדם של פעוטות בסיכון"

במעונות בישובים: שריגים, גפן, נס-הרים, גבעת יערים, בקוע ונחם מופעל הפרויקט על ידי צוות רב מקצועי המונה עובד סוציאלי, פסיכולוגית התפתחותית, מרפאה בעיסוק וקלינאית תקשורת.

 

רישום:

הרישום מתבצע במעון היום האזורי – יש לפנות ישירות למנהלת המעון.

מצ"ב רשימת המעונות האזוריים.

ארגון שם המעון מס' הילדים  מקלט טלפון במעון שם המנהלת טלפון
ויצו שריגים 67 אין 02-9916618 אליזה חזן 052-8977382
  גפן 26 אין 08-8501027 סימה פרץ 050-9673707
  בקוע 25 אין 08-9241224 סימה מלול 052-8977389
  גבעת יערים 30 יש במבנה 02-5341260 שושן חדד 052-2635445
  נס הרים 40 אין 02-5346555 רויטל שמש 052-4442383
  בית זית 29 אין 02-5333886 אורית פינשטיין 050-7755269
נעמת מסילת ציון 38 אין 02-9912639 יפה כולני 050-5228039
  רוגלית 28 יש במבנה 02-9914576 פנינה תפארת 050-4140841
  צור הדסה 48 אין 02-5333375 ליברמן סופיה 054-3191445
אמונה נחם 36 אין 02-9911016 אושרית שמש 052-3609907
ישוב שואבה 31 אין 02-5346758 ריקי דדוש 02-5338119