פוסטר מודעה כוללת תשפא.pdf

הרישום לגני ילדים וכיתות א' לשנת הלימודים תשפ"א מועד ב' יחל ביום ראשון כ"ה בניסן תש"פ 19/04/2020

ועד ליום ראשון  ט' באייר תש"פ 03/05/2020

 • הרישום יערך באמצעות אתר האינטרנט של המועצה.
 •  חובת הרישום לגן ילדים חלה על ילדים בגילאי  3 ומעלה.
 •  לתשומת לבם של הורים שילדם משובץ השנה בגן של הרשות, על אף שילדכם לומד השנה בגן עליכם לדאוג לרשום לשנה"ל תשפ"א .
 • מינהל החינוך יעשה ככל שניתן כדי להיענות לבקשתכם. יחד עם זאת, אין הרשות מתחייבת לשבץ את ילדכם למסגרת המבוקשת.
 • הרישום אינו שיבוץ ! הרישום הינו תהליך רישום בו ההורים מבקשים מהרשות לכלול את ילדם בתהליך השיבוץ בכפוף ליכולת קליטה בגנים/בבתי הספר.  
 • השיבוץ לגני הילדים יפורסם בתחילת חודש אוגוסט באמצעות האתר.
 • שימו לב - הרישום באמצעות האינטרנט מניח כי נעשה על דעת שני ההורים. במידה ויתברר שהנחה זו לא מתקיימת או אינה נכונה. הרישום יבוטל.
 • ילדים  אשר כתובת המגורים בתעודת הזהות של שני ההורים אינן מעודכנות במטה יהודה, לא יוכלו להירשם באמצעות אתר האינטרנט של המועצה.
  יש לעדכן את הכתובת של שני ההורים במשרד הפנים לכתובת המגורים במטה יהודה, לאחר מכן להגיע למשרדי המועצה לביצוע רישום ותשלום, בהתאם למועדי קבלת הקהל במדור גנים.
 • הורים החיים בנפרד, יש למלא הצהרה והתחייבות במהלך הרישום. (טפסים באתר)

תושבים חדשים :

תושבים חדשים אשר עומדים לעבור למטה יהודה , לקראת הקיץ ובעת הרישום ואינם יכולים עדיין לשנות את כתובתם בתעודת זהות:

 1. יש לבטל את הרישום במחלקת החינוך במקום מגוריהם הקודם (כולל גילאי 3-4),
  טרם ביצוע הרישום במועצה.  חובה - להצטייד באישור הביטול בכתב.
 2.  תושבים שטרם העבירו את מקום מגורם למטה יהודה, יצטיידו במסמכים הבאים:  * חוזה קניה/ בנייה / היתר בניה.
 • ספח ת"ז של שני ההורים.
 • טופס רישום על תנאי לגני ילדים או בתי ספר (ניתi להוריד מהאתר).
 • תשלום עבור תכניות העשרה.
 • ביטול רישום מהרשות אותה עוזב התלמיד.
 • הורים גרושים/פרודים – יש להצטייד בפסק דין מתאים בנוגע למשמורת על הקטינים ולמלא טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים /פרודים (את הטופס ניתן להוריד מהאתר בטפסים להורדה)

לצורך הרישום יש להגיע למנהל החינוך במועצה - מחלקת הגיל הרך, נא לתאם הגעה מראש במועדי הרישום .

שנתוני הרישום - רישום תלמידים יעשה בכפוף לשנתונים שנקבעו ע"י משרד החינוך.
שנתונים הזכאים לרישום לגני ילדים לשנה"ל תשפ"א:

שנתון 2014 – עולים לכתה א' : ככלל, ילדים אשר נולדו בין התאריכים 01/01/2014 עד ל – 31/12/2014 מיועדים ללמוד
בכיתה א' בשנת הלימודים תשפ"א.

הישארות שנה נוספת בגן חובה: במידה ועולה שאלה אצל הגננת או אצל ההורים, ביחס למידת המוכנות של הילד להשתלב במסגרת הבית ספרית, ניתן להיוועץ עם פסיכולוג/ית הגן.

רישום לשנה נוספת בגן מותנה בהמלצת הפסיכולוג/ית מטעם השפ"ח, הגננת והסכמה של ההורים.

גני ילדים :

 • שנתון 2015 – גן חובה
 • שנתון 2016 – גן טרום
 • שנתון 2017 – גן טרום, טרום חובה (שנה ראשונה בגן)

לתשומת לבכם החל משנת הלימודים תשפ"א לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מה 01/01/2018 (כולל).

קבלת קהל יום שני בין השעות 08:30 עד 15:30
כל יום אחר במועדי הרישום בתאום מראש

טפסים להורדה: