1. תקנוני התב"ע
  2. צוי מיסים (בית שמש ומטה יהודה)
  3. חוקי עזר החלים בפארק