• להציג, לתעד, לשמר ולחקור את התרבות האתנית המגוונת הקיימת באזור.
  • לקיים מרכז פעילות תרבותי המייצג  את שלל גווניה של הקהילה המקומית.
  • להנחיל  את מורשתם של המתיישבים לדורות הבאים.
  • לשמש מרכז מידע בנושאי המורשת העדתית וההתיישבות.
  • להוות אתר בעל עניין לאוכלוסייה הרחבה

תערוכות