השירות הווטרינרי – מחירון – בתוקף מיום 1/07/2020

 

אגרה

תרכיב כלבת

סה"כ

כלב מסורס / כלבה מעוקרת  37 ₪ 15 ₪ 52 ₪

כלב לא מסורס / כלבה לא מעוקרת 

344 ₪

29.5 ₪

373.5 ₪

כלב/ה בעל פטור מסירוס/עיקור

37 ₪

29.5 ₪

66.5 ₪

חתול מסורס / חתולה מעוקרת / סוס מסורס

--

15 ₪

15 ₪

חתול לא מסורס / חתולה לא מעוקרת / סוס לא מסורס/סוסה -- 29.5 ₪ 29.5 ₪

החדרת שבב אלקטרוני

--

--

75 ₪

לכידה והובלה לכלבייה

--

--

83 ₪

יום הסגר בכלבייה 

--

--

36 ₪