תחומי אחריות

מוקד המועצה הוקם במטרה לשפר ולייעל את השירות לתושב.

המוקד משמש כתובת מרכזית לפניות הציבור-בקשות, בירורים ותלונות על מפגעים שונים, בקשות התושבים מועברות לטיפול אגפי ומחלקות המועצה באמצעות מערכת crm מתקדמת.

המוקד מהווה מנגנון העוקב ומבקר אחר הטיפול בפניות התושבים ולאחר גמר הטיפול מוודא שביעות רצון, מאופן הטיפול בפנייה.

במסגרת פעילותו, מרכז מוקד המועצה את השליטה והבקרה על מוסדות החינוך ובני המועצה.

המוקד פועל כמרכז מידע ושליטה מועצתי במצב שגרה, בשעת חירום ובאירועים מיוחדים.

נשמח לעמוד לרשותכם
לילך דניאל חליס ונציגי השירות.