למעבר לחוברת מידע עיר ללא אלימות לחץ

לממשק הדיווח יש ללחוץ על הקישור הבא:

https://apps.m-yehuda.org.il/alimut/