דוח מבקר המועצה 

טבלת אנשי קשר - מבקר המועצה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
יואל ינון מבקר וממונה תלונות הציבור 02-9958778 052-7250778 [email protected]
מרגלית ג'מו מזכירת מבקר המועצה 02-9958972 052-7250972 [email protected]