דוח מבקר המועצה 

טבלת אנשי קשר - מבקר המועצה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
יואל ינון מבקר וממונה תלונות הציבור 02-9958778 052-7250778 yoel@m-yehuda.org.il
רבקה עשור רכזת קולות קוראים 02-9958989 052-7250989 rivka@m-yehuda.org.il