מספר מאגר שם המאגר מהות המידע שם מנהל המאגר מחזיק
700049153 גביה נתוני גביה, הנחות, רישוי עסקים וחינוך, אכיפה בנימין צברי חברת EPR
700049176 שכר נתוני שכר עובדים וגמלאים ורדה ראובן חברת מלמ
700049183 רווחה נתונים לצורך פעילות מחלקת רווחה הדס דוד חברת EPR
700049190 ממ"ד-מרשם אוכלוסין מאגר תושבי הרשות סיון כהן טופל חברת מלמ
700049208 מאגר נתונים הנדסיים מאגר לצורך פעילות ועדה לבניין ערים מיכל נאור ורניק טלדור
700049215 קבס מערכת למעקב פעילות קב"ס   משרד החינוך
700049222 נתוני תושבים מחסן נתונים כללי של תושבי הרשות סיון כהן טופל מידע ותקשוב
700049239 הנהלת חשבונות נתוני הנהלת חשבונות וספקים משה אוחיון חברת EPR