לשכת המנכ"ל הינה הציר המרכזי לתכנון ויישום תוכנית אסטרטגית למימוש חזון ראש המועצה, ותרגומה לתוכנית רב-שנתית. מזכיר המועצה אחראי לעבודת מטה בתחומים חוצי ארגון, ומשמש גוף מנהל ומנחה לוועדים המקומיים.

 

תחומי אחריות המזכירות:

 • תכנון אסטרטגי רב-שנתי למימוש חזון ומדיניות ראש המועצה.
 • ניהול פעילותה השוטפת של המועצה ועבודת מטה בתחומים חוצי ארגון.
 • הקמת וניהול מאגר מידע מועצתי, אתר האינטרנט, והביטאון הרבעוני.
 • אחריות על תחום הארנונה, משאבי אנוש, ותחום הבריאות.
 • הקמה ואחריות על מוקד 108.
 • הקמה וניהול מערכת תקשורת עם ועדים ותושבים.
 • הפעלת קרן יהודה לגיוס משאבים חוץ מועצתיים.
 

אנו מתחייבים !

 • להכין תוכנית אסטרטגית מועצתית, תוכניות רב-שנתיות, ותוכניותעבודה שנתיות.
 • להקים מוקד מוניציפלי לתושב שיאויש 24 שעות ביממה.
 • להקים מאגר מידע מועצתי, לתכנון אסטרטגי ולשימוש הוועדים והמועצה.
 • לפקח על ניהול תקין של ועדים, להקים ועדות ביקורת ביישובים, בליווי הדרכה.
 • להקים אתר אינטרנט אינטראקטיבי, המכיל מידע עשיר ומעודכן.
 • להעניק סל שירותים ליישוב בשתי פעימות: לאחר הגשת דו”ח מבוקר, ולאחר הגשת תוכנית שנתית.
 

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר:

טבלת אנשי קשר - לשכת מנכ"ל
שם תפקיד טלפון נייד מייל
יעל אברמן טאובין מנכ"לית המועצה 02-9958696 052-7250696 yael@m-yehuda.org.il
גלית רז מנהלת לשכת מנכ"ל המועצה ואחראית פניות הציבור 02-9958606 052-7250606 galitr@m-yehuda.org.il

רווחת הפרט

טבלת אנשי קשר - רווחת הפרט
שם תפקיד טלפון נייד מייל
משה דוד קב"ט מוסדות חינוך וי"ר ועד העובדים 02-9958857 052-7250857 vaad@m-yehuda.org.il
לירז פנחס לוי מזכירת מחלקת רווחת הפרט 02-9958663 052-7250663 lirazp@m-yehuda.org.il

מנהלה

טבלת אנשי קשר - מנהלה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רונן אלמליח מנהלן המועצה 02-9958968 052-7250968 ronen@m-yehuda.org.il
יהודה אקוע עובד מנהלה 02-9958977 052-7250977
חנניה נפתלי עובד מנהלה 052-6843381

משאבי אנוש ושכר

טבלת אנשי קשר - משאבי אנוש ושכר
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ורדה ראובן מנהלת משאבי אנוש ושכר 02-9958860 052-7250860 vardar@m-yehuda.org.il
מרים ביטון מזכירת אגף 02-9958868 02-9958674 052-7250868 miryamb@m-yehuda.org.il
ריקי דאוד מזכירת משאבי אנוש ושכר 02-9958867 052-7250867 rikid@m-yehuda.org.il