כל העצים הבוגרים הם עצים מוגנים על פי חוק (במגרש שייעודו מגורים, עץ בוגר הינו עץ שקוטר גזעו בגובה 1.3 מ' הינו מעל 20 ס"מ. בשאר ייעודי הקרקע עץ בוגר הינו עץ שקוטרו 10 ס"מ).
אדם המבקש לכרות או להעתיק עץ בוגר חייב לקבל אישור מפקיד היערות, שהינו הגורם המוסמך לכך ע"י משרד החקלאות.
כריתה ו/או העתקה של עץ בוגר ללא היתר, מהווה עבירה.
 

שלבי הבקשה

  1. הורדת הטופס - להורדה לחץ כאן
  2. ביצוע תשלום ( 51 ₪ ) -  לתשלום לחץ כאן
  3. פתיחת קריאה במוקד להמשך מעקב ( 8108*)
  4. העברת הטופס החתום והקבלה לכתובת דוא"ל [email protected] 
  5. לצפייה בהנחיות להגשת בקשה-  לחצו כאן 
  6. לאישור סופי ,יש להפנות את הטפסים לממונה באזור ממשרד החקלאות: אגף יער ואילנות [email protected] 

     

פרטים ליצירת קשר:

טבלת אנשי קשר - מחלקת בטיחות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אבי קינן ממונה בטיחות וגהות 02-9958920 052-7250920 [email protected]
אדמית ענפי סגנית מנהל 052-7250906 [email protected]