- למידע יש לפנות למחלקה הוטרינרית במספר 02-9958906 -