נועדה לקדם אקלים מועצתי המעודד ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות, ושמירה על זכויות אדם. התוכנית מייצרת שיתופי פעולה בין הגופים הרלוונטיים במועצה (אגפים, מחלקות וועדי יישובים, צוותי חינוך) לצורכי מניעת אלימות והתנהגויות אנטי חברתיות.

המחלקה היא חלק מתכנית ארצית היושבת במשרד לחיזוק וקידום קהילתי המהווה תכנית הדגל של הממשלה למניעה ומיגור אלימות מכל סוג בקהילה.