טפסים בנושא הנחות ארנונה

טבלת מבחן הכנסה 

 

את המסמכים ניתן להעביר ללאה כהן באמצעות

 

הערות:

  • יש להגיש את המסמכים במלואם, בקשה עם חסרי מסמכים לא תידון.
  • על מנת לקבל הנחה בארנונה, על המחזיק להיות רשום בתעודת הזהות בתחומי מטה יהודה.