תאריך הערער נושא ערער מס' ערער פורמט נגיש לצפייה בקובץ
15/05/2024 מרכז חינוכי רמות שפירא 580012573 נ' מנהל הארנונה - החלטת ועדת הערר מס' 4 12/21
03/22
  צפייה בהחלטה
16/04/2024 א.ק. נכסים מניבים - שותפות מוגבלת, שותפות מספר 54-031386-3 7/23   צפייה בהחלטה
15/04/2024 כרמים אתגרים בע"מ - התייחסו משלימה מטעם העוררת לשאלות ועדת הערר 8/23   צפייה בהחלטה
10/04/2024 כרמים אתגרים בע"מ - החלטה מס' 2 8/23   צפייה בהחלטה
27/03/2024 קבוצת תדמיר ניהול והפעלה - מתן תוקף של החלטה להסכם פשרה בערר המוזכר לעיל 02/19   צפייה בהחלטה
31/01/2024 עמותת בית אור חביבה - החלטת ועדת הערר מס' 3 09/22   צפייה בהחלטה
06/01/2024 עמותת בית אור חביבה - החלטת ועדת הערר מס' 2 09/22   צפייה בהחלטה
26/12/2023 פעמית קרטון ואריזות בע"מ נ' מנהל הארנונה - החלטת ועדת הערר מס' 3 02/23
01/22
  צפייה בהחלטה
03/12/2023 שרית הדר שחרור קרני 10/22   צפייה בהחלטה
25/10/2023 א.ק. נכסים ניבים שותפות מוגבלת מס' 54-031386-3 נ' מנהל הארנונה - החלטת ועדת ערר מס' 1 7/23   צפייה בהחלטה
25/10/2023 אהרון ויונה שטייניץ +34 נוספים מתחם ארזה מוצא-עלית נ' מנהל הארנונה - החלטת ועדת הערר מס' 1 4/23   צפייה בהחלטה
06/09/2023 כנף 2 - החלטה מס' 3 - בנושא: הנחיות לאחר דיון בפני הוועדה 6/22   צפייה בהחלטה
06/09/2023 מעבר צור הדסה - החלטה מס' 2 - בנושא: הנחיות לאחר דיון בפני הוועדה 8/2   צפייה בהחלטה
20/08/2023 לוגיסטיקה בע"מ נ' מנהל הארנונה - החלטה מס' 1 - אישור הבכם הפשרה 12/22   צפייה בהחלטה
14/06/2023 תדמיר ניהול והפעלה (2006) בע"מ, 57-001758-2 - החלטת ועדת הערר מס' 1 01/23   צפייה בהחלטה
14/06/2023 פעמית קרטון ואריזות בע"מ נ' מנהל הארנונה - החלטת ועדת הערר מס' 2 02/23
01/22
  צפייה בהחלטה
07/12/2022 רכבת ישראל בע"מ - החלטת ועדת ערר מס' 2 25/21   צפייה בהחלטה
29/05/2023 רשת ש. דגן תעדיות בע"מ - החלטה מס' 2 26/21   צפייה בהחלטה
13/05/2023 כנף 2 משרד הבטחון נ' מנהל הארנונה - החלטה מס' 2 בקשה לסילוק הערר על הסף 06/22   צפייה בהחלטה
11/05/2023 סופר קמח רובינפלד בע"מ נ' מנהל הארנונה - החלטת ועדת הערר מס' 1 23/21   צפייה בהחלטה
19/04/2023 הלפגוט יצור ושיווק בע"מ נ' מנהל המחלקה החלטה מס 1 - מתן תוקף להסכם פשרה 22/21   צפייה בהחלטה
19/04/2023 יפאורה תבורי בע"מ נ' מנהל הארנונה - החלטת ועדת ערר מס' 7 - מתן תוקף להסכם פשרה 01/20
12/20
14/21
07/22
  צפייה בהחלטה
22/03/2023 פעמית קרטון ואריזות בע"מ נ' מנהל הארנונה - החלטת ועדת הערר מס' 1 01/22   צפייה בהחלטה
22/03/2023 רשת ש. דגן תעשיות בע"מ - החלטת ועדת ערר מס' 1 26/21   צפייה בהחלטה
18/01/2023 נ.א.ס טק בע"מ נ' מנהל הארנונה - החלטת ועדת הערר מס' 1 24/01   צפייה בהחלטה
18/01/2023 עמותת בית אור אביבה 580183846 נ' מנהל הארנונה - החלטת עדת הערר מס' 1 09/22   צפייה בהחלטה
07/12/2022 נ.א.ס טק ייצור מערכות אלקטרוניות בע"מ - החלטת ועדת הערר מס' 1 24/21   צפייה בהחלטה
07/12/2022 רכבת ישראל בע"מ נ' מנהל הארנונה - החלטת ועדת הערר מס' 1 02/22
25/21
  צפייה בהחלטה
16/11/2022 בית אריזה לפרחים - פרחי ההר -נ' מנהל הארנונה - החלטה מס' 2 מתן תוקף להסדר הפשרה 11/22   צפייה בהחלטה
16/11/2022 יפאורה תבורי בע"מ - בקשת לדחיית מועד הדיון - החלטת ועדת הערר מס' 7 12/20
01/20
  צפייה בהחלטה
25/10/2022 משטרת ישראל בר גיורא נ' מנהל הארנונה - החלטה מס' 5 09/21
17/20
03/20
  צפייה בהחלטה
19/10/2022 מרכז חינוכי רמות שפירא נ' מנהל הארנונה - החלטת ועדת הערר מס' 3 12/21   צפייה בהחלטה
25/08/2022 מרכז חינוכי רמות שפירא 12/21   צפייה בהחלטה
25/08/2022 מדינת ישראל - משרד הבטחון - "מעבר צור הדסה" 8/22   צפייה בהחלטה
18/08/2022 שפיר הנדסה בע"מ - מחצבות עציונה וזנוח 8/20
7/20
9/19
5/18
4/18
  צפייה בהחלטה
14/07/22 שפיר הנדסה בע"מ - מחצבות עציונה וזנוח 8/20
7/20
9/19
5/18
4/18
  צפייה בהחלטה
30/06/22 שפיר הנדסה בע"מ - מחצבות עציונה וזנוח 8/20
7/20
9/19
5/18
4/18
  צפייה בהחלטה
05/07/22 תע"ש מערכות בע"מ 10/19
14/19
01/21
  צפייה בהחלטה
21/06/22 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 14/20   צפייה בהחלטה
06/06/22 שפיר הנדסה בע"מ - מחצבות עציונה וזנוח 8/20
7/20
9/19
5/18
4/18
  צפייה בהחלטה
26/05/22 שפיר הנדסה בע"מ - מחצבות עציונה וזנוח 8/20
7/20
9/19
5/18
4/18
  צפייה בהחלטה
  שפיר הנדסה בע"מ - מחצבות עציונה וזנוח 8/20
7/20
9/19
5/18
4/18
  צפייה בהחלטה
  שפיר הנדסה בע"מ - מחצבות עציונה וזנוח 8/20
7/20
9/19
5/18
4/18
  צפייה בהחלטה
  שפיר הנדסה בע"מ - מחצבות עציונה וזנוח 8/20
7/20
9/19
5/18
4/18
  צפייה בהחלטה
06/04/22 שפיר הנדסה בע"מ - מחצבות עציונה וזנוח 8/20
7/20
9/19
5/18
4/18
  צפייה בהחלטה
28/03/22 שפיר הנדסה בע"מ - מחצבות עציונה וזנוח 8/20
7/20
9/19
5/18
4/18
  צפייה בהחלטה
22/03/22 תע"ש מערכות בע"מ 10/19   צפייה בהחלטה
09/03/22 יפוארה תבורי בע''מ 12/20
01/20
  צפייה בהחלטה
1/3/2022 שלווה מרכז חד פעמיים (אלדד מזרחי) 16/21   צפייה בהחלטה
23/2/2022 מרכז חינוכי רמות שפירא 12/21   צפייה בהחלטה
3/2/2022 בזק החברה לתקשורת ישראלית בע"מ 14/20   צפייה בהחלטה
3/2/2022 מרכז חינוכי רמות שפירא 12/21   צפייה בהחלטה
30/1/2022 קיבוץ צרעה 21/21   צפייה בהחלטה
1/2/2022 דאטה טכנולוגיות איתור בע"מ 20/21   צפייה בהחלטה
26/12/2021 קיבוץ צרעה 21/21   צפייה בהחלטה
15/12/2021 גודו אומנות בע"מ 05/21
03/21
  צפייה בהחלטה
9/12/2021 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 14/20   צפייה בהחלטה
11/21/2021 יפאורה תבורי בע"מ  12/20
01/20
  צפייה בהחלטה
11/21/2021 משטרת ישראל - בר גיורא  03/20   צפייה בהחלטה
05/12/2021 גלובל ישראל טקניון בע"מ 13/21
06/20
11/19
  צפייה בהחלטה
16/11/2021 מרכז חינוכי רמות שפירא 12/21   צפייה בהחלטה
16/11/2021 גודו אומנות בע"מ 03/21   צפייה בהחלטה
15/11/2021 שפיר הנדסה בע"מ - מחצבות עציונה וזנוח 4/18
5/18
9/19
7/20
8/20
  צפייה בהחלטה
29/09/2021 גודו אומנות בע"מ 03/21   צפייה בהחלטה
17/09/2021 מטבחי ר.נ. בע"מ 12/19
15/21
  צפייה בהחלטה
13/10/2021 משטרת ישראל - בר גיורא 03/20   צפייה בהחלטה
29/09/2021 חברת גיא מועדוני ספורט בע"מ 19/20   /צפייה בהחלטה
29/09/2021 גלובל ישראל טקניון בע"מ 13/21
16/20
11/19
  צפייה בהחלטה
09/09/2021 שפיר הנדסה בע"מ - מחצבות עציונה וזנוח 08/20
07/20
09/19
05/18
04/18
  צפייה בהחלטה
23/08/2021 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 14/20   צפייה בהחלטה
29/08/2021 גב' עדנה קסנטיני  06/21   צפייה בהחלטה
15/08/2021 משטרת ישראל - בר גיורא 03/20   צפייה בהחלטה
10/08/2021 מודולור מבנה פלדה בע"מ 04/20   צפייה בהחלטה
10/08/2021 שיש ירושלים בע"מ 11/20   צפייה בהחלטה
09/08/2021 משתלת פולק גרנד סנטר מסילת ציון  13/13
11/21
05/20
  צפייה בהחלטה
03.08/2021 משתלת פולק גרנד סנטר מסילת ציון  13/13   צפייה בהחלטה
26/07/2021 פארק מסחר ותעשייה אשתאול בע"מ  10/21
04/21
  צפייה בהחלטה
23/06/2021 שפיר הנדסה בע"מ - מחצבת זנוח  05/18   צפייה בהחלטה
11/05/2021 מודולור מבנה פלדה בע"מ 4/20   צפייה בהחלטה
21/06/2021 משטרת ישראל בר גיורא 3/20
17/20
  צפייה בהחלטה
15/06/2021 יפאורה תבורי בע"מ 1/20
12/2020
  צפייה בהחלטה
12/07/2021 שיש ירושלים בע"מ 11/20   צפייה בהחלטה
18/07/2021 משתלת פולק גרנד סנטר מסילת ציון 13/13   צפייה בהחלטה
07/07/2021 גב' עדנה קסנטיני 06/21   צפייה בהחלטה
07/07/2021 מטבחי ר.נ. בע"מ 12/19   צפייה בהחלטה
07/07/2021 גודו אומנות בע"מ  03/21   צפייה בהחלטה
04/07/2021 משתלת פולק גרנד סנטר מסילת ציון 13/13   צפייה בהחלטה
04/07/2021 גרר שער הגיא 09/20   צפייה בהחלטה
05/07/2021 מטבחי ר.נ. בע"מ  12/19   צפייה בהחלטה
27/06/2021 שפיר הנדסה בע"מ - מחצבת זנוח 05/18   צפייה בהחלטה
22/06/2021 שפיר הנדסה בע"מ - מחצבת זנוח 05/18   צפייה בהחלטה
21/06/2021 משטרת ישראל - בר גיורא 03/20   צפייה בהחלטה
20/06/2021 משתלת פולק גרנד סנטר מסילת ציון 13/13   צפייה בהחלטה
15/06/2021 יפאורה תבורי בע"מ 1/20
12/20
  צפייה בהחלטה
15/06/2021 משתלת פולק גרנד סנטר מסילת ציון 13/13   צפייה בהחלטה
14/06/2021 פארק מסחר ותעשייה אשתאול בע"מ 04/21   צפייה בהחלטה
14/06/2021 נחשון אלון המסעדה (דור אלון אנרגיה בישראל בע"מ) 16/20   צפייה בהחלטה
14/06/2021 קבוצת תדמיר ניהול והפעלה (2006) בע"מ 02/19   צפייה בהחלטה
14/06/2021 משטרת ישראל - בר גיורא 03/20   צפייה בהחלטה
14/06/2021 מודולור מבנה פלדה בע"מ 04/20   צפייה בהחלטה
07/06/2021 משתלת פולק גרנד סנטר מסילת ציון
הבהרות ביחס לדיון הוכחות
13/13   צפייה בהחלטה
04/06/2021 משתלת פולק גרנד סנטר מסילת ציון 13/13   צפייה בהחלטה
28/05/2021 שיש ירושלים בע"מ 11/20   צפייה בהחלטה
28/05/2021 משתלת פולק גרנד סנטר מסילת ציון 13/13   צפייה בהחלטה
25/05/2021 משטרת ישראל - בר גיורא 17/20   צפייה בהחלטה
25/05/2021 קבוצת תדמיר ניהול והפעלה (2006) בע"מ 2/19   צפייה בהחלטה
23/05/2021 גלובל ישראל 11/19
6/20
  צפייה בהחלטה
23/05/2021 משתלת פולק גרנד סנטר מסילת ציון 13/13   צפייה בהחלטה
23/05/2021 שיש ירושלים בע"מ 11/20   צפייה בהחלטה
03/05/2021 תע"ש מערכות בע"מ 10/19   צפייה בהחלטה
15/06/2020 שיש ירושלים בע"מ 11/20   צפייה בהחלטה
23/08/2020 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 14/20   צפייה בהחלטה
13/04/2021 משתלת פולק גרנד סנטר מסילת ציון 13/13   צפייה בהחלטה
02/02/2021 עינב החץ (1965) בע"מ 02/17   צפייה בהחלטה
02/03/2021 גלובל ישראל טקניון בע"מ 11/19   צפייה בהחלטה
18/04/2021 דלית ויטון 1/14   צפייה בהחלטה
18/04/2021 דלית ויטון 20/20   צפייה בהחלטה
16.02.2021 משתלת פולק גרנד סנטר מסילת ציון 13/13   צפייה בהחלטה
17.03.2021 תומר חברה ממשלתית בע"מ 14/19
1/21
  צפייה בהחלטה
17.03.2021 תע"ש מערכות בע"מ 10/19
13/19
2/21
  צפייה בהחלטה
02.03.2021 יפארוה תבורי בע"מ 1/20
12/20
  צפייה בהחלטה
01.03.2021 יפארוה תבורי בע"מ 1/20
12/20
  צפייה בהחלטה
08.02.2021 עינב החץ (1965) בע"מ 2/17   צפייה בהחלטה
09.02.2021 שפיר הנדסה בע"מ - מחצבת זנוח 05/18   צפייה בהחלטה
09.02.2021 שפיר הנדסה בע"מ - מחצבת זנוח 05/18   צפייה בהחלטה
04.02.2021 מטבחי ר.נ. בע"מ 12/19   צפייה בהחלטה
02.02.2021 דלית ויטון 20/20   צפייה בהחלטה
02.02.2021 גלובל ישראל טקניון בע"מ     צפייה בהחלטה
19.01.2021 דלית ויטון 20/20   צפייה בהחלטה
19.01.2021 יקב אפרת / טפפרברג 10/20
5/19
13/18
  צפייה בהחלטה
13.01.2021 פרוייקט יוסף חל"צ 06/18
04/17
  צפייה בהחלטה
12.01.2021 דלית ויטון 1/14   צפייה בהחלטה
14.01.2021 קבוצת תדמור ניהול והפעלה (2006) בע"מ 02/19   צפייה בהחלטה
03.01.2021 דלית ויטון 1/14   צפייה בהחלטה
03.01.2021 שפיר הנדסה בע"מ - מחצבת זנוח 05/18   צפייה בהחלטה
19.01.2021 יקבי אפרת / טפפרברג 13/18
05/19
10/20
  צפייה בהחלטה
05.01.2021 שפיר הנדסה בע"מ - מחצבת זנוח 05/18   צפייה בהחלטה
10.12.2020 משתלת פולק גרנד סנטר מסילת ציון 13/13   צפייה בהחלטה
10.12.2020 דלית ויטון 1/14   צפייה בהחלטה
08.12.2020 דלית ויטון 1/14   צפייה בהחלטה
08.12.2020 דלית ויטון 1/14   צפייה בהחלטה
08.12.2020 דלית ויטון 1/14   צפייה בהחלטה
02.02.2020 דלית ויטון 1/14   צפייה בהחלטה
26.01.2020 שפיר הנדסה בע"מ 4/18
5/18
  צפייה בהחלטה
26.01.2020 שפיר הנדסה בע"מ 4/18
5/18
  צפייה בהחלטה
26.01.2020 דלית ויטון 1/14   צפייה בהחלטה
12.01.2020 משתלת פולק גרנד סנטר 13/13   צפייה בהחלטה
09.01.2020 משתלת פולק 13/13   צפייה בהחלטה
02.01.2020 סאקסום בע"מ 3/19   צפייה בהחלטה
11.12.2019 משתלת פולק 13/13   צפייה בהחלטה
10.09.2019 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 6/19
7/19
8/19
 

צפייה בהחלטה

צפייה בהחלטה

08.09.2019 סאקסום בע"מ 2/19   צפייה בהחלטה
21.08.2019 שפיר תעשיות בע"מ 4/2018
5/2018
  צפייה בהחלטה
21.08.2019 זוהר קציר 3/2018   צפייה בהחלטה
07.08.2019 משתלת פולק 13/13   צפייה בהחלטה
28.07.2019 סימון אברהם ואח' 6/16   צפייה בהחלטה
17.07.2019 סונול ישראל בע"מ 9/18   צפייה בהחלטה
08.07.2019 ויטון דלית 1/14   צפייה בהחלטה
05.09.2019 משתלת פולק 13/13   צפייה בהחלטה
05.09.2019 זוהר קציר 3/18   צפייה בהחלטה
12.02.2017 אייל אליהו 2/2016 קובץ נגיש צפייה בהחלטה
31.5.2016 אמגזית בע"מ 23/2008
3/2009
4/2010
5/2012
6/2013
3/2014
קובץ נגיש צפייה בהחלטה
11.05.2015 כריכיית וייס בע"מ 7/2013
2/2013
4/2013
1/2013
קובץ נגיש  
19.01.2015 דדון שושנה וראבן 6/12 קובץ נגיש צפייה בהחלטה
19.01.2015 דדון שושנה וראובן 6/12 קובץ נגיש צפייה בהחלטה
16.11.2014 עלה ארז מושב אבן ספיר 7/2014   צפייה בהחלטה
22.10.2014

ראובן ודפנה

6/12   צפייה בהחלטה
22.10.2014 יקב אפרת טפרברג, העוף העולה 12/2013
5/2014
14/2013
5/2014
  צפייה בהחלטה
21.10.2014 תנה תעשיות בע"מ 2/2012   צפייה בהחלטה
02.07.2014 פעמית קרטון ואריזות בע"מ 8/2014 קובץ נגיש  
23.06.2014 דוד שמעון ושושנה 2/2014   צפייה בהחלטה
24.12.2013 טריומפ אינטרנשיונל בע"מ 15/2011
03/2012
04/2013
  צפייה בהחלטה
11.12.2013 ברכת הארץ בע"מ 09/2012   צפייה בהחלטה
17.11.2013 שגיר להב 08/2013   צפייה בהחלטה
04.11.2013 נגה גלידות 10/2009   צפייה בהחלטה
03.11.2013 כריכיית וייס 07/2013
01/2012
04/2014
  צפייה בהחלטה
11.07.2013 נגה גלידות  10/2009   צפייה בהחלטה
11.07.2013 עו"ד אלינסון 08/2012   צפייה בהחלטה
03.07.2013 כורש בנימין 05/2013   צפייה בהחלטה
11.07.2013 עמותת יד לשריון 11/2009
24/2010
  צפייה בהחלטה
27.10.2013 עמותת יד לשריון 11/2009
24/2010
  צפייה בהחלטה
27.10.2013 עו"ד אלינסון 08/2012   צפייה בהחלטה
27.10.2013 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 11/2010   צפייה בהחלטה
27.10.2013 טריומפ אינטרנשיונל בע"מ 15/2011
03/2012
04/2013
  צפייה בהחלטה
05.12.2012 הקרן הקימת לישראל 09/2009   צפייה בהחלטה
30.07.2012 שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ     צפייה בהחלטה
07.03.2012 עיניה ואמיתי ליטקה 16/2011   צפייה בהחלטה
19.02.2012 מקורות חברת מים בע"מ 15/2009   צפייה בהחלטה
18.01.2012 מקורות חברת מים בע"מ 15/2009   צפייה בהחלטה
12/21 מרכז חינוכי רמות שפירא נ' מנהל הארנונה 3/22   צפייה בהחלטה