לצפייה בנוהל הצעות מחיר

 

נושאי החוברת:

א. הגדרות וסמכויות הוועד.

ב. ישיבות הוועד המקומי.

ג. העסקת עובדים.

ד. בטיחות.

ה. מוכנות לחירום.

ו. התנהלות כספית.

ז. מכרזים והתקשרויות.

ח. קופה קטנה.

ט. ביטוחים.

הוועד המקומי הנחיות ונהלים.pdf