נספחים מצורפים * שדה חובה

פרטי העסק 

תיאור העסק * שדה חובה
תיאור העסק(פירוט כל סוגי העיסוק שנעשים בעסק)מספר הפריט

פרטי הבעלים והמנהלים של העסק

פרטי הבעלים והמנהלים של העסק * שדה חובה
שם משפחהשם פרטיתפקידמספר זהות/תאגידכתובת למשלוחמס' טלפון בביתמס' טלפון ניידכתובת מייל

נתוני החברה(ימולא כשהעסק מוחזק ע"י החברה), לבקשה יצורפו אישור רשם החברות

 

מסמכים מצורפים

לתשלום אגרת רישוי עסקים לחצו כאן

הריני מצהיר בזאת כי בפרטים הרשומים לעיל הינם נכונים
Browser not supported