בקשה לפטור נכס ריק ניתן להגיש רק אם הנכס ריק מחפץ ואדם . הפטור מוגבל לתקופה מירבית של עד 6 חודשים באופן מלא וחד פעמי, ועד 6 חודשים נוספים בהנחה של 66.66% בלבד, מיום הודעת הבעלים בכתב, וזאת ע"פ צו המיסים של מטה יהודה.

את המסמכים ניתן להעביר באמצעות:

 

טופס בקשה להנחה בגין נכס ריק