תפקיד עיקרי:

 1. ניהול צי רכב של המועצה והחברה הכלכלית.

 2. לפקח על כך שהנהגים והנוהגים המועסקים על ידי הרשות ימלאו אחרי הוראות ופקודות התעבורה.

 3. לפקח על כך שכלי הרכב של הרשות המופעל על ידה יהיה בכל עת במצב תקין ושיתמלאו בהם הוראות דיני התעבורה.

 4. לפקח על הוראות כל דין הנוגע לבטיחותם של עוברי דרך ותקינותם של כלי הרכב בתחום הרשות.

 5. לפקח על כך שמצב בריאותם של הנהגים יהיה מתאים לדרישות דיני התעבורה.

 6. להדריך את הנהגים בענייני נהיגה, טעינה, פריקה וטיפול ברכבים.

 7. לדאוג להכשרתם ולהשתלמות של הנהגים ברשות ולהנהיג סדרי בטיחות בכל הנוגע לבטיחות של הנהגים ושל הרכב.

 8. לחקור תאונות על סוגיהן כולל נ"ב ולהסיק מסקנות בדבר מניעתן בעתיד.

 9. לקיים פעילות חינוך הדרכה, הסברה בכל הנוגע לאחזקתם התקינה של הרכב, נהיגה נכונה ע"פ תקנות תעבורה.

 10. להגיש דין וחשבון לראש הרשות בכל הנוגע לתפקידי, כולל עלויות אחזקה, רכישה ומכירה של כלי הרכב של הרשות וכו'.

 11. טיפול בתביעות ביטוחי רכב.

 

מנהל מטה בטיחות:

 1. ריכוז פעילות בטיחות בדרכים בבתי הספר.

 2. תקצוב לבתי הספר והרשות, פעילויות זה"ב הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

 3. תאום פעילויות זה"ב במוסדות חינוך בשיתוף מפקח זהירות בדרכים של משרד החינוך.

 4. טיפול בתשתיות בטיחות בישובי המועצה ובמוסדות חינוך.

 5. טיפול בהסדרת סובות – הסעת תלמידים בבתי הספר.

 

רכז נגישות – מרכז ועדת נגישות:

 1. הנגשת מוסדות ציבור.

 2. הנגשה במוסדות חינוך.

 3. הקצאת חניות לנכים

 4. ועדת תחנות הסעת תלמידים.

 

חניון – מנהל מרכז תחבורה ותחנת דלק פנימית:

 1. טיפול שוטף באחזקת מרכז תחבורה.

 2. טיפול שוטף בניהול תחנת דלק פנימית.

 

חנניה אוחנה – תדלקן, תחנת דלק פנימית – תפקידים נוספים:   

 1. טיפול בכל נושא הדואר הפנימי.

 2. רכישת מוצרי מזון וציוד למרכז התחבורה.

 3. שירות בטיפול רכבים במוסכים.

 4. תיקונים קטנים לכל כלי הרכב.

 5. ניהול מלאי חלפים להחלפה עצמית.

 6. ניהול מלאי צמיגים מחודשים וחדשים במחסן.

 7. טיפול במתקן שטיפה.

 8. עזרה במשרד מנהל מחלקת הבטיחות בתיוקים וכו'.

 9. ניקיון מרכז תחבורה.

 10. אחראי בטחוני במרכז תחבורה.

 

בעלי תפקידים ליצירת קשר:

טבלת אנשי קשר - בטיחות בתעבורה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
חיים עם שלם קצין בטיחות בתעבורה ורכז נגישות 02-9958700 052-3503077 [email protected]
נאוה נתן מזכירת מחלקת בטיחות בתעבורה 02-9958959 [email protected]
גדי סיידוף אחראי מרכז תחבורה 02-9958701 052-7250719