•  נשים וגברים מגיל 65 ומעלה.
  •  ותיקים ברמות שונות של נזקקות נפשית, חברתית ופיזית, הזקוקים לחברה,תעסוקה, השגחה,   מעקב וטיפול.
  •  זכאי גמלת סיעוד מביטוח לאומי.·
  •  זכאי שעות טיפול מקרן ניצולי שואה.
  •  מסובסדי משרד הרווחה.
  •  מימון פרטי.