מרכז היום הנו מסגרת יומית, בה דואג צוות מקצועי ומנוסה לפעילות ותיקים, הזקוקים להתייחסות אישית ולמגוון שירותים. במסגרת זו מוקנות דרכים שונות להתמודדות עם שינויים בגיל השלישי, מוגבלויות, שמירה על הבריאות והקניית מיומנויות לפעילות שעות הפנאי בבית ובמרכז היום.

רקע :

העמותה למען ותיקי מטה יהודה מפעילה את השירותים הבאים:

 • מרכז יום לקשיש
 • קהילה תומכת
 • קתדרה אקדמית 60+
 • טלוויזיה קהילתית

חזון :

 • להעניק לותיקי מטה יהודה סביבה תומכת הכוללת שירותים אישיים, חברתיים ותרבותיים ברגישות לפסיפס האתני האזורי.
 • מתן אפשרות להישארות הותיקים בקהילה בכבוד ובהעשרת איכות חייהם.


מטרות ויעדים :

 • מתן שירות למרב ותיקי המועצה.
 • מתן שירות מקצועי להעלאת איכות החיים.
 • פיתוח שירותים נוספים המתאימים לאוכלוסיית הותיקים.
 • העשרה תרבותית מגוונת בהתאם לאופי פסיפס אוכלוסיית האזור.
 • להרחיב את פעילות מפגשי 60+ הקתדרה האקדמית, הטלוויזיה הקהילתית.

העמותה פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם אגף הרווחה של המועצה ברוח חזון ראש המועצה ואגף הרווחה.


קהל יעד: ותיקים מכל אזור המועצה

ימי פעילות: א'- ה', בין השעות: 14:00 – 07:30

שירות הסעות למרכז היום- מבית הותיק וחזרה.