מסמכים הנדרשים להגשה

יש למלא את המסמך הבא לכל הגשה למשרה ולשלוח בצירוף שאר המסמכים הנדרשים:
שאלון אישי - מועמדות למכרז הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים במועצה

דרוש תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
מכרז מס׳ 25/23 דרוש/ה ארכיבאי/ת (100% משרה) 29/03/2023 20/04/2023
מכרז מס׳ 28/23 דרוש/ה רכז/ת חיילים משוחררים (100% משרה) 29/03/2023 20/04/2023
מכרז מס׳ 24/23 דרוש/ה סייר בטחון (100% משרה) 29/03/2023 20/04/2023
מכרז מס/ 27/23 דרוש/ה רכז/ת תחום בטחון ובטיחות ומנהל/ת מטווח (100% משרה) 29/03/2023 20/04/2023
מכרז מס׳ 26/23 דרוש/ה מפעיל/ת משאית טיאוט (100% משרה) 29/03/2023 20/04/2023

עבור לארכיון דרושים