דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים עיקרי הדברים
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 17/04/2024
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 17/04/2024
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 1 10/04/2024
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 19/03/2024
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 0 08/02/2024
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 0 08/02/2024
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 50 07/02/2024
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 0 21/11/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 48 09/11/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 47 22/10/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 46 04/09/2023
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 0 04/09/2023
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 0 24/08/2023
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 0 06/08/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 0 25/07/2023
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 0 09/07/2023
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 0 23/06/2023
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 0 22/06/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 44 21/06/2023
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 0 21/06/2023
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 0 22/05/2023
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 0 11/05/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 43 10/05/2023
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 0 03/05/2023
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 0 02/05/2023
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 0 23/04/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 42 29/03/2023
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 0 27/03/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 41 05/03/2023
פרוטוקול ועדת פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 40 23/02/2023
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 0 08/02/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 39 01/02/2023
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 0 30/01/2023
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 0 30/01/2023
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 0 19/01/2023
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 0 27/12/2022
פרוטוקול ועדת פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 38 14/12/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 37 14/12/2022
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 0 06/12/2022
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 0 06/12/2022
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 3 23/11/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 31 31/10/2022
פרוטוקול ועדת תקציב מס' 2 30/10/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 35 14/09/2022
פרוטוקול ועדת תקציב מס' 1 07/09/2022
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 29 05/09/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 9 05/09/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 8 28/08/2022
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 0 17/08/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 7 31/07/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 34 27/07/2022
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 28 20/07/2022
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 0 05/07/2022
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 2 26/06/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 34 22/06/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 33 22/06/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 6 20/06/2022
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 0 15/06/2022
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 19 22/05/2022
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 18 22/05/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 5 15/05/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 4 07/04/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 32 05/04/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 2 22/02/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 31 26/01/2022
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 25 19/01/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 12 29/12/2021
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 17 14/12/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 30 08/12/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 29 08/12/2021
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 24 24/11/2021
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 24 24/11/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 11 23/11/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 11 23/11/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 2 02/11/2021
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 16 31/10/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 10 24/10/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 10 24/10/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 28 20/10/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 9 09/09/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 9 09/09/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 27 25/08/2021
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 21 18/08/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 8 15/08/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 8 15/08/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 4 04/08/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 17 29/07/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 7 29/07/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 7 29/07/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 7 25/07/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 7 25/07/2021
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 5 13/07/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 26 30/06/2021
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 20 23/06/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 6 21/06/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 6 21/06/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 16 20/06/2021
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 15 15/06/2021
פרוטוקול ועדת בטיחות מס' 1 14/06/2021
פרוטוקול ועדת תנועה מס' 0 02/06/2021
פרוטוקול ועדת פרוטוקול ועדות תנועה מס' 0 02/06/2021
פרוטוקול ועדת תיירות מס' 0 25/05/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 21 19/05/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 14 19/05/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 5 19/05/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 5 19/05/2021
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 3 06/05/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 25 05/05/2021
פרוטוקול ועדת ועדה חקלאית מס' 0 29/04/2021
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 19 28/04/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 15 08/04/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 4 08/04/2021
פרוטוקול ועדת ועדה למיגור אלימות סמים ואלכוהול מס' 3 05/04/2021
פרוטוקול ועדת דת מס' 1 21/03/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 24 17/03/2021
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 18 10/03/2021
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 18 10/03/2021
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 14 09/03/2021
פרוטוקול ועדת הנצחה מס' 0 09/03/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 12 07/03/2021
פרוטוקול ועדת בטחון חובה מס' 1 07/03/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 13 11/02/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 2 11/02/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 23 03/02/2021
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 17 27/01/2021
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 4 27/01/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 0 19/01/2021
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 13 11/01/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 22 04/01/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 21 23/12/2020
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 16 09/12/2020
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 15 09/12/2020
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 12 23/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת ערר לארנונה מס' 2 23/11/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 20 28/10/2020
פרוטוקול ועדת ועדת ערר לארנונה מס' 13 25/10/2020
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 14 21/10/2020
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 11 27/08/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 19 19/08/2020
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 10 29/07/2020
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 9 26/07/2020
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 8 23/07/2020
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 7 19/07/2020
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 11 12/07/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 18 24/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 17 24/06/2020
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 10 25/05/2020
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 9 25/05/2020
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 6 24/05/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16 20/05/2020
עיקרי הדברים
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 8 04/05/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14 06/04/2020
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 5 22/03/2020
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 3 05/03/2020
פרוטוקול ועדת הסדרים מותנים מס' 6 12/02/2020
פרוטוקול ועדת הסדרים מותנים מס' 5 10/02/2020
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 4 02/02/2020
פרוטוקול ועדת הסדרים מותנים מס' 4 27/01/2020
פרוטוקול ועדת ועדת ערר לארנונה מס' 5 26/01/2020
פרוטוקול ועדת ועדת ערר לארנונה מס' 4 26/01/2020
פרוטוקול ועדת ועדת ערר לארנונה מס' 1 26/01/2020
פרוטוקול ועדת ועדת ערר לארנונה מס' 13 12/01/2020
פרוטוקול ועדת ועדת ערר לארנונה מס' 13 09/01/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 08/01/2020
עיקרי הדברים
פרוטוקול ועדת ועדת ערר לארנונה מס' 15 02/01/2020
פרוטוקול ועדת הסדרים מותנים מס' 3 22/12/2019
פרוטוקול ועדת ועדת ערר לארנונה מס' 14 02/12/2019
פרוטוקול ועדת ועדת ערר לארנונה מס' 13 27/11/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 27/11/2019
עיקרי הדברים
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 27/11/2019
עיקרי הדברים
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 7 26/11/2019
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 2 26/11/2019
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 3 25/11/2019
פרוטוקול ועדת ועדת ערר לארנונה מס' 13 02/10/2019
פרוטוקול ועדת ועדת ערר לארנונה מס' 13 25/09/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 25/09/2019
עיקרי הדברים
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 1 24/09/2019
פרוטוקול ועדת ועדת ערר לארנונה מס' 4 21/08/2019
פרוטוקול ועדת ועדת ערר לארנונה מס' 3 21/08/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 14/08/2019
עיקרי הדברים
פרוטוקול ועדת ועדת ערר לארנונה מס' 13 07/08/2019
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 6 30/07/2019
פרוטוקול ועדת ועדת ערר לארנונה מס' 6 28/07/2019
פרוטוקול ועדת ועדת ערר לארנונה מס' 9 17/07/2019
פרוטוקול ועדת ועדת ערר לארנונה מס' 4 08/07/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 26/06/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 26/06/2019
עיקרי הדברים
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 2 05/06/2019
פרוטוקול ועדת הסדרים מותנים מס' 2 01/06/2019
פרוטוקול ועדת הסדרים מותנים מס' 1 16/05/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 13/05/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 13/03/2019
פרוטוקול ועדת בטחון חובה מס' 1 07/03/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 30/01/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 30/01/2019
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 1 17/01/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 26/12/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 26/12/2018
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 5 11/12/2018
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 4 29/11/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 21/11/2018
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 3 25/10/2018
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 2410 24/10/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 44 10/10/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 43 05/09/2018
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 2 27/08/2018
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 1 19/07/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 42 18/07/2018
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 4 11/06/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 41 16/05/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 40 25/03/2018
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 3 21/03/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 39 14/02/2018
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 2 07/02/2018
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 1 10/01/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 32 08/11/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 36 13/09/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 35 09/08/2017
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 296 21/06/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 34 21/06/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 33 21/06/2017
פרוטוקול מליאה מס' 201707 07/06/2017
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 295 24/05/2017
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 295 24/05/2017
פרוטוקול מליאה מס' 201706 18/05/2017
פרוטוקול מליאה מס' 201705 19/04/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 32 02/04/2017
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 294 22/03/2017
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 294 22/03/2017
פרוטוקול מליאה מס' 201704 19/03/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201703 23/02/2017
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 293 22/02/2017
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 293 22/02/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201702 09/02/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 31 02/02/2017
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 292 11/01/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201701 08/01/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201620 18/12/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201619 06/12/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 30 30/11/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201618 21/11/2016
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 291 16/11/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201617 07/11/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201616 31/10/2016
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 290 27/09/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 29 27/09/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201615 25/09/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 410102 12/09/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201612 22/08/2016
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 289 10/08/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 28 03/08/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201611 28/07/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201610 14/07/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201609 29/06/2016
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 288 22/06/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201608 09/06/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 27 09/06/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201607 30/05/2016
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 287 25/05/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 261216 18/05/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 251216 18/05/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 241216 18/05/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201606 09/05/2016
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 286 13/04/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201605 11/04/2016
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 285 16/03/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16 16/03/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201604 14/03/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201603 29/02/2016
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 284 17/02/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201602 08/02/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 0 25/01/2016
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 283 06/01/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201519 28/12/2015
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201518 07/12/2015
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 282 25/11/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 22 25/11/2015
פרוטוקול ועדת תיירות מס' 0 15/11/2015
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201517 10/11/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 28/10/2015
פרוטוקול ועדת ביקורת חובה מס' 0 28/10/2015
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201516 27/10/2015
פרוטוקול ועדת ועדה חקלאית מס' 0 25/10/2015
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201515 19/10/2015
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 281 14/10/2015
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201514 21/09/2015
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 280 09/09/2015
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201213 24/08/2015
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 0 10/08/2015
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201510 27/07/2015
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 297 22/07/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 18 09/07/2015
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201509 07/07/2015
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 278 02/06/2015
פרוטוקול ועדת בטחון חובה מס' 0 01/06/2015
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201508 31/05/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16 25/05/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16 20/05/2015
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201507 11/05/2015
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 277 29/04/2015
פרוטוקול מליאה מס' 0 29/04/2015
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201506 20/04/2015
פרוטוקול ועדת מועצת נשים מס' 0 20/04/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14 29/03/2015
פרוטוקול ועדת תרבות נוער וספורט (וועדת רשות) מס' 3 25/03/2015
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201505 23/03/2015
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 276 11/03/2015
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201504 22/02/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2202 22/02/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 22/02/2015
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 275 28/01/2015
פרוטוקול ועדת ועדת נגישות מס' 0 25/01/2015
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201501 12/01/2015
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 274 31/12/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 31/12/2014
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201418 24/12/2014
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201417 24/12/2014
פרוטוקול ועדת מועצת נשים מס' 0 11/12/2014
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 610102 24/11/2014
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 0 24/11/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 12/11/2014
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 510102 10/11/2014
פרוטוקול ועדת תרבות נוער וספורט (וועדת רשות) מס' 0 10/11/2014
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 272 29/10/2014
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201414 27/10/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 912 17/09/2014
פרוטוקול ועדת ביקורת חובה מס' 0 17/09/2014
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 271 10/09/2014
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201413 08/09/2014
פרוטוקול ועדת בטיחות מס' 3 28/08/2014
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201412 20/08/2014
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201441 29/07/2014
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 270 23/07/2014
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 20102 14/07/2014
פרוטוקול ועדת תרבות נוער וספורט (וועדת רשות) מס' 0 02/07/2014
פרוטוקול ועדת בטחון חובה מס' 1 25/06/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 18 18/06/2014
פרוטוקול ועדת ביקורת חובה מס' 0 18/06/2014
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201409 16/06/2014
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 269 11/06/2014
פרוטוקול ועדת בטיחות מס' 2 29/05/2014
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201408 26/05/2014
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201407 20/05/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 20/05/2014
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 268 14/05/2014
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201406 11/05/2014
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 0 07/05/2014
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 267 09/04/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 27/03/2014
פרוטוקול ועדת בטיחות מס' 1 27/03/2014
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201405 25/03/2014
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 0 12/03/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 31214 27/02/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 27/02/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 0 27/02/2014
פרוטוקול ועדת ביקורת חובה מס' 0 27/02/2014
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201404 26/02/2014
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 266 12/02/2014
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201402 03/02/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 16/01/2014
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201319 06/01/2014
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201318 18/12/2013
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 265 18/12/2013
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 264 27/11/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 0 27/11/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201317 10/11/2013
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 263 30/10/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 50 30/10/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201316 16/10/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201315 30/09/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 491113 28/08/2013
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 262 28/08/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201313 21/08/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201312 05/08/2013
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 261 31/07/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201311 08/07/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 471113 03/07/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201310 27/06/2013
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 260 26/06/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201309 06/06/2013
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 259 29/05/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201308 20/05/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 451113 08/05/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201307 29/04/2013
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 257 17/04/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201306 09/04/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 431113 19/03/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201305 07/03/2013
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 257 20/02/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201303 14/02/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201302 28/01/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 421113 23/01/2013
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 256 15/01/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201301 07/01/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 0 06/01/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 411112 25/12/2012
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 255 25/12/2012
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201217 20/12/2012
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201216 11/12/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 401112 21/11/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 381112 21/11/2012
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 254 21/11/2012
פרוטוקול ועדת תרבות נוער וספורט (וועדת רשות) מס' 0 20/11/2012
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201215 15/11/2012
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 253 30/10/2012
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201214 28/10/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 361112 24/10/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 351112 12/09/2012
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 252 12/09/2012
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201213 10/09/2012
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 0 10/09/2012
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201212 22/08/2012
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201211 02/08/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 341112 01/08/2012
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 251 24/07/2012
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201210 23/07/2012
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 0 23/07/2012
פרוטוקול ועדת תנועה מס' 0 12/07/2012
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201209 01/07/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 331112 19/06/2012
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 250 13/06/2012
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201208 10/06/2012
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201207 28/05/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15315 15/05/2012
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201206 09/05/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 50371 02/05/2012
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 249 02/05/2012
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201205 15/04/2012
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201204 29/03/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 291112 20/03/2012
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 248 13/03/2012
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201203 29/02/2012
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 247 22/02/2012
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 0 20/02/2012
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201202 12/02/2012
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201201 31/01/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 0 24/01/2012
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 246 18/01/2012
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 205125 11/01/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 271111 28/12/2011
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 245 28/12/2011
פרוטוקול ועדת הנצחה מס' 0 28/12/2011
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201124 18/12/2011
פרוטוקול ועדת בטחון חובה מס' 16 18/12/2011
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201115 12/12/2011
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201123 29/11/2011
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201114 28/11/2011
פרוטוקול ועדת מועצת נשים מס' 4 20/11/2011
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201113 16/11/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 251111 15/11/2011
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 244 09/11/2011
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201122 08/11/2011
פרוטוקול ועדת מועצת נשים מס' 3 30/10/2011
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201121 25/10/2011
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201120 24/10/2011
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 0 24/10/2011
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201119 09/10/2011
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 0 26/09/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2411 21/09/2011
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 243 21/09/2011
פרוטוקול ועדת מועצת נשים מס' 2 13/09/2011
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201118 01/09/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 32129 01/09/2011
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201109 29/08/2011
פרוטוקול ועדת מועצת נשים מס' 1 04/08/2011
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201107 11/07/2011
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 30 06/07/2011
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201115 30/06/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 27084 29/06/2011
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201106 27/06/2011
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 235 01/06/2011
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201105 31/05/2011
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201110 23/05/2011
פרוטוקול ועדת תרבות נוער וספורט (וועדת רשות) מס' 0 23/05/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 191111 17/05/2011
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 20109 05/05/2011
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 234 03/05/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 181111 13/04/2011
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201108 06/04/2011
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201107 30/03/2011
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 233 23/03/2011
פרוטוקול ועדת ועדת רשות רישוי מס' 201106 09/03/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 17 09/03/2011
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 232 23/02/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16 09/02/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16 09/02/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15 29/12/2010
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14 01/12/2010
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 23 17/11/2010
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 22 27/10/2010
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 228 20/10/2010
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8846 22/09/2010
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 227 07/09/2010
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 21 01/09/2010
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 226 28/07/2010
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 37 21/07/2010
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 35 16/06/2010
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 32 12/05/2010
פרוטוקול ועדת תקציב מס' 0 09/05/2010
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 28 18/03/2010
פרוטוקול ועדת תקציב מס' 0 14/03/2010
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16 21/02/2010
פרוטוקול ועדת תרבות נוער וספורט (וועדת רשות) מס' 0 27/01/2010
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15 20/01/2010
פרוטוקול ועדת תרבות נוער וספורט (וועדת רשות) מס' 0 20/12/2009
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 19 25/11/2009
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15 16/09/2009
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 26/08/2009
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 24/06/2009
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 100 15/04/2009
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 01/04/2009
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 302 26/02/2009
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 300 04/02/2009
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 300 04/02/2009
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 293 30/12/2008
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 230 30/12/2008
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 290 25/11/2008
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 287 23/09/2008
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 285 12/08/2008
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 282 15/07/2008
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 280 17/06/2008
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 277 13/05/2008
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 272 18/03/2008
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 270 26/02/2008
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 268 22/01/2008
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 266 08/01/2008
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 265 11/12/2007
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 263 27/11/2007
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 260 16/10/2007
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 258 28/08/2007
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 256 17/07/2007
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 252 17/04/2007
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 250 20/03/2007
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 248 16/01/2007
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 241 31/10/2006
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 238 29/08/2006
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 228 09/04/2006
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 225 26/02/2006
מטה יודע חדש! חדשות ועדכונים חמים שרלוונטיים אליך, לחץ כאן להרשמה לעדכונים.
מתאים לי