"לידיעת התושבים המתכוונים להגיש בקשות להיתר בנייה בעתיד הקרוב:

בהמשך לתקנות חדשות של מינהל התכנון, החל מסוף השנה הנוכחית לא ניתן יהיה לקבל בקשות שיש בהן "הקלה"- קרי- בקשה עם חריגה מהתכנית המאושרת באותו מגרש. לדוגמא- הקלה בקו בניין, תוספת קומה וכדומה.

לפי התקנות החדשות, כל בקשה שחורגת מהתב"ע, תהיה מחוייבת בהכנת תב"ע חדשה, נקודתית או כוללת. זאת למעט חריגות קטנות מאד שיותרו בסמכות מהנדס.

 

לפיכך, תשומת לב הציבור למי שמתעתד לתכנן ולהגיש בקשה החורגת מהתכנית ע"י בקשת "הקלה", לעשות זאת טרם סוף שנת 2024.