1. ממשיכים להשקיע בחינוך! אושר תקציב של כ-10 מיליון ש"ח לשיפוץ מוסדות חינוך, וכ- 7 מיליון ש"ח נוספים לבינוי חדש.
  2. משקיעים בבטיחות בדרכים בקרבה למוסדות חינוך במועצה.
  3. ממשיכים להוביל ולקדם את הסכם הביוב שיביא לפתרון חיבור היישובים במועצה שטרם חוברו לביוב מול מי שמש.
  4. השקעה בנוער שלנו! אושרה תוכנית לבניית מועדון נוער נוסף במועצה.
  5. אושר מינוי חברי ועדת בחירות למועצה.