ועדת משנה לתכנון ובנייה >> הכל
חבר/ת הועדה
תאריכים
קבצים
נוכחות לפי ישיבות
03/02/10 03/03/10 16/03/10 21/03/10 21/04/10 26/05/10 30/06/10 28/07/10 07/09/10 20/10/10 24/11/10 29/12/10 23/02/11 23/03/11 03/05/11 01/06/11 21/09/11 09/11/11 28/12/11 18/01/12 22/02/12 13/03/12 02/05/12 13/06/12 24/07/12 12/09/12 30/10/12 21/11/12 25/12/12 15/01/13 20/02/13 17/04/13 29/05/13 26/06/13 31/07/13 28/08/13 30/10/13 27/11/13 18/12/13 12/02/14 09/04/14 14/05/14 11/06/14 23/07/14 10/09/14 29/10/14 31/12/14 28/01/15 11/03/15 29/04/15 02/06/15 22/07/15 09/09/15 14/10/15 25/11/15 06/01/16 17/02/16 16/03/16 13/04/16 25/05/16 22/06/16 10/08/16 27/09/16 16/11/16 11/01/17 22/02/17 22/02/17 22/03/17 24/05/17 24/05/17 21/06/17 19/07/17
משה דדון                                                      
ראובן שמעון                  
יוסי משה                                                          
אלון ורדי                                    
נימי יפה                                                                    
משה מזון                                                                                            
שמואל שני                                  
גבאי רמי                                                                                                            
גבי נרדי                                                                                          
בראל רם                                  
יניב שושני                                                                                          
יואב עובדיה                                                                                                                      
ממן יעקב                                                                                                                              
ניב ויזל