ועדת ביקורת חובה
  נוכחות לפי ישיבות
פרוטוקולים
יואל ינון
מקסים כהן
רזיאלה קחו
אבי פליישמן
דוד כהן
דוד בוזגלו
שאול נהרי
רגב משה
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
פרוטוקול הועדה מתאריך 28/10/2015 (מס' 0)
פרוטוקול הועדה מתאריך 17/09/2014 (מס' 0)
פרוטוקול הועדה מתאריך 18/06/2014 (מס' 0)
פרוטוקול הועדה מתאריך 27/02/2014 (מס' 0)

נושאים לדיון לישיבה הבאה
לא הוכנסו נושאים לדיון.

קבצים נוספים
אין קבצים להצגה
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה