ועדת מנגנון
  נוכחות לפי ישיבות
פרוטוקולים
יוסי בר דוד
איציק בש
יהושע בובי
נפתלי דדון
אלון ורדי
דוד כהן
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
אין פרוטוקולים להצגה.

נושאים לדיון לישיבה הבאה
לא הוכנסו נושאים לדיון.

קבצים נוספים
אין קבצים להצגה
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה