ועדת קרקעות
  נוכחות לפי ישיבות
פרוטוקולים
משה דדון
אברהם בן אהרון
בהגת ברהום
יוסי שחם
עזרי צדוק
מקסים כהן
זוהר שדה
בראל רם
אבי פליישמן
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
אין פרוטוקולים להצגה.

נושאים לדיון לישיבה הבאה
לא הוכנסו נושאים לדיון.

קבצים נוספים
אין קבצים להצגה
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה