ועדת נגישות
  נוכחות לפי ישיבות
פרוטוקולים
ניסן גלבוע
פיני תורן
לירון אהרון
שמעון בוסקילה
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
פרוטוקול הועדה מתאריך 25/01/2015 (מס' 0)

נושאים לדיון לישיבה הבאה
לא הוכנסו נושאים לדיון.

קבצים נוספים
אין קבצים להצגה
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה