ועדת בטיחות
  נוכחות לפי ישיבות
פרוטוקולים
רענן אהרונסון
דפנה בירן אשתר
מאור מרחבי לוי עזיז
ליאורה יפרח
שמעון בוסקילה
יוסי משה
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
פרוטוקול הועדה מתאריך 28/08/2014 (מס' 3)
פרוטוקול הועדה מתאריך 29/05/2014 (מס' 2)
פרוטוקול הועדה מתאריך 27/03/2014 (מס' 1)

נושאים לדיון לישיבה הבאה
לא הוכנסו נושאים לדיון.

קבצים נוספים
אין קבצים להצגה
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה