ועדת רישוי עסקים
  נוכחות לפי ישיבות
פרוטוקולים
מאור מרחבי לוי עזיז
זאב רפאל
ששון סיידוף
אלון ורדי
יוסי משה
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
אין פרוטוקולים להצגה.

נושאים לדיון לישיבה הבאה
לא הוכנסו נושאים לדיון.

קבצים נוספים
אין קבצים להצגה
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה