חברה לפיתוח
  נוכחות לפי ישיבות
פרוטוקולים
משה דדון
דגן לוין
צחי ששון
בני דוד
מתי קליגר
יוסי משה
יוני אלמוג
שלהבת מרכוספלד
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
אין פרוטוקולים להצגה.

נושאים לדיון לישיבה הבאה
לא הוכנסו נושאים לדיון.

קבצים נוספים
אין קבצים להצגה
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה