ועדת תקציב
  נוכחות לפי ישיבות
פרוטוקולים
איאס שבטה
דני טרגן
בהגת ברהום
יהושע בובי
זוהר שדה
אלעמי אמיר
שמואל שני
עזי טלר
יוסף בר דוד
מיקי פרנקוביץ
ברק כץ
ישראל אלוני
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
פרוטוקול הועדה מתאריך 09/05/2010 (מס' 0)
פרוטוקול הועדה מתאריך 14/03/2010 (מס' 0)

נושאים לדיון לישיבה הבאה
לא הוכנסו נושאים לדיון.

קבצים נוספים
אין קבצים להצגה
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה